porno rokettube türk porno
Advert
Advert
Advert

Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek

TÜM ÜCRETLER DERHAL ARTIRILSIN

Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek
Bu içerik 741 kez okundu.
Advert

22 ARALIK SAAT: 16:30’da BARTIN ESKİ BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANIYORUZ

Enflasyondan işsizliğe, yok- sullaşmadan ekonomik dur- gunluğa  kadar hayatlarımızı Kamu istihdamı artırılmalı, KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri tüm haklarıyla  birlikte  işlerine dönme- her   alanda   kâbusa   çeviren kap- samlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. En yetkili ağızlar “kriz” sözcüğünü kullanmaktan özenle kaçınsalar da, bizler için krizin anla- mı birbiri ardına kapanan dükkan- lardır, marketlerde sürekli yapılan zamlardır, kabaran elektrik-su- doğalgaz faturalarıdır, ödeneme- yen borçlardır, evlere gelen haciz- lerdir, işsizliktir, iş cinayetleridir. Krizin anlamı, yaşamımızın giderek sürdürülemez hale gelmesidir.

Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin faturasının kime öde- tileceğidir. Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dış borç ve bu devasa borcun ağır sonuçları 81 milyona ödetilmek is- tenmektedir.

Sendikal örgütlenmenin engellen- diği, onbinlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklan- dığı, hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek kâr oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını halkın sır- tına yıkmaktadır. “Nimete” kimse- yi ortak etmeyen patronlar, külfe- ti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Oysa fatu- ra bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir.

Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı zamanda si- yasi iktidardır. Ülkemizi büyük bir yıkımın eşiğine getiren politika- ları yıllardır kimler hayata geçir- diyse, emeğin en temel haklarını kim gasp ettiyse, özelleştirmeler  ve yerli tarımı bitiren politikalarla ülkeyi kim ithalata mahkum hale getirdiyse, ülkenin kaynaklarını kim betona gömdüyse krizin so- rumlusu da onlardır.Her ekonomik kriz bir karar aşa- masıdır ve bugün verilecek kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısın- da işçiler, kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler, köylü- ler, yoksullar mı korunacak; yoksa şirketler, bankalar, patronlar mı ko- runacak? Krizin bedelini emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan yüz- de 99 mu, yoksa krizi yaratan yüzde 1 mi ödeyecek?​ Bankaların ve büyük patronların değil, bu ülkenin çoğunluğunun krizden korunması için omuz omu- za verenler seni de aşağıdaki talep- lerimiz için mücadeleye çağırıyor:

TÜM ÜCRETLER DERHAL ARTIRILSIN

Zamlar karşısında eriyen ücretleri- miz yıl sonu beklenmeden derhal artırılmalıdır. Asgari ücret, taşeron işçilerinin, kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere tüm ücretlerdeki enflasyon kaybı derhal telafi edilmelidir.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANSIN, İŞSİZLİK, FONU İŞSİZLER İÇİN KULLANILSIN

Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları yasaklanmalıdır. İşsizlik fonunun amaç dışı biçim- de patronlara peşkeş çekilmesi-  ne son verilmelidir. İşsizlerin bu fondan faydalanmasının koşulları kolaylaştırılmalı, işsizlik ödeneği- nin süresi ve miktarı  artırılmalıdır.

KAMUSAL MAL VE HİZMETLERE YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINSIN

Elektriğe, doğalgaza, suya, ula- şıma yapılan zamlar derhal geri alınmalıdır. Krize karşı yüzde 99'u korumak için kamusal mal ve hiz- metler, asgari tüketim oranında parasız olarak sağlanmalıdır.

VERGİ ADALETİ SAĞLANSIN

Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve ile- tişim başta olmak üzere halkın yo- ğun olarak tükettiği mal ve hizmet- lerdeki vergiler kaldırılmalıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, asıl olarak kârın, faizin ve servetin vergilendirilmesi- ne dayalı bir sistem kurulmalı, as- gari ücret vergi dışı bırakılmalıdır.

KREDİ BORÇ FAİZLERİ SİLİNSİN

Ücretiyle geçinip ödeme güçlüğü içine girenlerin kredi kartı ve tü- ketici kredisi borçlarının faizleri si- linmeli, anapara ödemeleri yeni- den yapılandırılmalıdır.

KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA

Kıdem tazminatı fonu ile işçilerin bu temel hakkı, bankaları kurtar- mak için kullanılmak istenmekte- dir. Kıdem tazminatı fonu planları ile tazminat azalacak, işten çıkar- ma durumunda kıdem tazminatı ödeme sorumluluğu işverende ol- madığı için iş güvencesi sağlayan yönü ortadan kalkacaktır. Kıdem tazminatının fona devrine hayır!

       
     

22 ARALIK SAAT: 16:30’da BARTIN ESKİ BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANIYORUZ

BARTIN EMEK ve DEMOKRASİ PLATFORMU

Bartın Kesk Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek Ücretler artırılsın
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğrencilerin karne sevinci
Öğrencilerin karne sevinci
Asayişten sıkı denetim
Asayişten sıkı denetim
istanbul eskort