GENEL
Giriş Tarihi : 09-03-2023 19:45   Güncelleme : 09-03-2023 19:50

%70 Hibe Güneş enerjili çit kurulumu!

Başvuru Süresi: 10 Mart 2023 - 31 Mart 2023 arasında.

%70 Hibe Güneş enerjili çit kurulumu!

    Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

2023 Yılı Bireysel Yatırımların Desteklenmesi

    GÜNEŞ ENERJİLİ ÇİT KURULUMU HİBE ÇAĞRISI İLANI

(Ekili Dikili Alanlarda)

    Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada;Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, 2023 yılı için Güneş Enerjili Çit Kurulumu 1. Hibe çağrı dönemi başlamıştır.

    Bu çağrı ile gelir düzeyi düşük, küçük ve parçalı tarım alanlarında üretim yapan çiftçilerimiz desteklenerek, proje bölgesinde üretim yapılan ekili veya dikili tarım arazilerinde önemli bir zarar unsuru olan yabanıl hayata (yaban domuzu, ayı vb.) karşı ürünler üzerindeki zararının en aza indirilmesi ve yabanıl hayat ile çiftçilerin karşı karşıya gelmelerinin azaltılması hedeflenmektedir.

    • Proje bölgesinde yer alan çiftçilerimize verilecek hibe ile Güneş Enerjili Çit Kurulumu desteklemesi yapılacaktır.

    • Bu ilan metni genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Güneş Enerjili Çit Kurulumu: En az 3 dekar, en fazla 20 dekarlık (en fazla 500 m çevre uzunluğu) ekili (yonca, buğday, mısır, ayçiçeği vb.) veya dikili (fındık, ceviz, elma bahçeleri vb.) tarım arazisi olan çiftçilerimizin başvuruları destek kapsamına alınacaktır. Bütün parsellerde en az 3 dekar ÇKS’ye kayıtlı olmak şartıyla hibe desteği verilecektir.

Hibe Oranı:

    Bireysel başvurularda %70 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır.

Uygulama Bölgesi:

     Proje Uygulama Bölgesi; Bakanlığımız tarafından onaylanan stratejik yatırım planlarında belirtilen Bartın İli Merkez ve Ulus ilçesine bağlı köylerdir.

Başvurularda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

    Başvuru Süresi:

10 Mart 2023 - 31 Mart 2023 arasındadır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2023 günü saat 17:30’a kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yerleri:

Başvurular Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Ulus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır.

    Hibelere Kimler Başvuru Yapabilir?

• Başvuru sahipleri Bartın İli Merkez İlçe köyleri, Ulus İlçesine bağlı köylerde en az 6 aydır ikamet ediyor olmalıdır.

• Güncel (2022 veya 2023) ÇKS kaydında en az 3 dekar arazisi kayıtlı olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

1. Başvuru Formu (İl/Ulus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir.)

2. Güncel (2022 veya 2023) ÇKS Belgesi

3. Başvuru sahibinin tarihçeli adres kayıt sistemi belgesi (E-Devletten alınacak),

4. Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu. (Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az % 80 engelli birey varsa, engellik durumunu gösteren rapor.)

5. Başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi,

6. Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınacak),

7. Yatırım yapılacak arazinin tapusu/tapuları, kiralık ise en az 5 (beş) yıllık kira sözleşmesi (Başvuru yaparken kira sözleşmesinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların hibe sözleşmesi aşamasında noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur.)

8. Kamudan bağımsız olduğuna dair taahhütname (Taahhütname-1)

9. Katkı payının (yararlanıcı katkısı) finansmanında diğer kamu kaynakları ve/veya hibelerinden yararlanmadığına dair taahhütname. (Taahhütname-2)

10. Hibeye esas proje tutarını aşan ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname (Taahhütname-3),

11. Daha önce aynı konuda hibe desteklemesinden yararlanmadığına dair taahhütname (Taahhütname-4),

12. Başvuru Dilekçesi,

13. Başvuru Teslim Alma Belgesi,

14. Kimlik Fotokopisi.

Başvurunuzu Nasıl Yapabilirsiniz?

Proje bölgesinde en az 6 aydır ikamet ediyorsanız size en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne giderek güneş enerjili çit kurulumu ile ilgili formları doldurup başvurunuzu yapınız.

    1. Başvuru dosyası en yakın İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen teslim ediniz. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

    2. Başvuru formunu doldururken, "Proje Bütçesi" bölümü dikkatlice hazırlanmalıdır. Tutarlar KDV hariç yazılmalıdır. Maliyet kalemleri piyasa şartlarına uygun olmalıdır.

    3. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibinin sorumlu olduğunu unutmayınız! Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru:

    Ayrıntılı bilgi almak için uygulama bölgesinde bulunan Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ulus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek şahsen ya da telefonla ilgili kişilerden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca size yol göstermesi için hazırlanan Hibe Çağrı Kılavuzlarından yararlanabilirsiniz. Bu kılavuzlar her bir yatırım konusu için ayrı ayrı hazırlanmış olup, gereken tüm detayları içermektedir.

    Yukarıda belirtilen Hibe Çağrı Kılavuzlarını, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari Şartnameleri ve bu belgelerin eklerini yukarıda belirtilen İl/İlçe Müdürlüklerinden alabilir veya Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sitesinden indirebilirsiniz.”

(http://bartin.tarimorman.gov.tr

) adresinde duyurular kısmında mevcuttur.

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin İrtibat Telefon Numaraları:

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İl Proje Yönetim Birimi ve Çiftçi Destek Ekipleri 0 (378) 227 02 23

Ulus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Çiftçi Destek Ekibi 0 (378) 416 10 47

AdminAdmin