SİYASET
Giriş Tarihi : 14-06-2023 17:15   Güncelleme : 12-08-2023 03:20

Karakaş ve CHP 9 il başkanından değişim çağırısı

CHP Bartın İl Başkanı Selim Karakaş ile CHP Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop Çankırı ve Tokat il başkanı CHP’de değişim istedi.

Karakaş ve CHP 9 il başkanından değişim çağırısı

    PM ve MYK karar organı olmaktan çıkarılmış, Parti kurullarının dışında alınmış kararların onay makamı haline getirilmiştir!

    Kastamonu'da bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 9 il başkanı, değişim çağrısında bulundu. CHP Bartın İl Başkanı Selim Karakaş’ında aralarında bulunduğu Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop Çankırı ve Tokat il başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, seçim sonuçlarından kimsenin memnun olmadığı belirtilerek, "Genel merkez, örgüt, seçmen ekseninde siyaseti yeniden örecek, Türkiye'nin yarınlarında yeniden güçlü seçenek olmamızı sağlayacak değişim acil bir ihtiyaçtır." denildi.

bahiscom.info

    Kastamonu Gündem Gazetesinden Yılmaz Acar Davut’un haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi’nin 9 il başkanı ‘değişim’ mesajı yayımladı. Batı Karadeniz illerinin yayımladığı değişim açıklamasında CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP Bartın İl Başkanı Selim Karakaş, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, CHP Düzce İl Başkanı Semin Cemşit, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, CHP Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu, CHP Tokat İl Başkanı Murat Yazıcı’nın imzası yer aldı.

    Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Biz, Batı Karadeniz illeri Cumhuriyet Halk Partisi örgüt başkanları olarak seçim sürecini değerlendirmek üzere bir araya geldik ve karşılıklı müzakeremiz sonucunda görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmayı görev olarak kabul ettik.”

“YURTTAŞLARA ÖZÜR BORCUMUZ VAR”

“Öncelikle seçim sürecinde, saha çalışmalarında, sokakta heyecanını bizimle paylaşan, alanları dolduran, sandıklarda görev alan, bizlere oy veren tüm yurttaşlarımıza saygılarımızı sunarken onları anlamaya çalışıyor ve bir özür borcumuz olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Türkiye’de değişim irademizde ortaklaşan milyonlar da, değişim vizyonumuza dair ikna etmemiz gereken milyonlar da süregelen mücadele kararlılık ve azmimizin kaynağı olmaya devam ediyorlar, edecekler.”

“SAĞLIKLI VE KAPSAMLI DEĞERLENDİRME ZORUNLU”

“Türkiye’nin yarınlara dair bu mücadele kararlılığımızın hiçbirimizi memnun etmeyen seçim sonuçlarının geriye dönük, sağlıklı ve kapsamlı değerlendirme zorunluluğu olduğunun bilincindeyiz. Seçim atmosferi iktidar tarafından oluşturulan asimetrik koşullarda ve ağır anti demokratik zeminde biçimlenmiştir. Ancak, iktidarın baskısıyla oluşturulan dışsal nedenler kadar içsel süreçlerin değerlendirilmesi de vazgeçilmezdir. Bu anlamda bir yüzleşme ve özeleştiri süreci bizim için kaçınılmaz, ertelenemez bir gerekliliktir. Hiçbirimizi memnun etmeyen bu seçim sonuçlarının pek çok nedeni var.”

“HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA, HESAP VERMEYE DAVET EDİYORUZ”

“Her şeyden önce, biz il başkanları olarak üzerimize düşen kısmında bu sonuçların sorumluluğunu üstleniyor ve bizler de dâhil olmak üzere herkesi sorumluluk almaya ve demokratik olarak hesap vermeye davet ediyoruz. Partimizde uzun süreden bu yana bir yönetim tarzı olarak tercih edilen merkezileşme anlayışı, merkez ve örgütler arasında dinamik bir alışveriş olanağını ortadan kaldırmıştır. İl başkanlıkları merkezin rutin işlerinin takip edildiği atıl örgütler haline dönüştürülmüş, siyasetsizlik bir siyaset hattı olarak yerleştirilmiştir. Parti politikalarının belirlenmesinde özne olmaktan çıkarılan örgütlerin en kritik konularda bile karar süreçleri dışında tutulması, değersizlik ve anlamsızlık duygusunu tetiklemiş, motivasyon kaybına yol açmıştır. Partideki tüm seçme ve seçilme iradesi Genel Merkezin tasarrufuna mahkûm edilmiş, her organda ki üye ve seçilmişlerin seçme hakkına müdahalede bulunulmuş, seçilme hakkı adaletten uzak bir biçimde kontrol altına alınmıştır. Bu durum siyasetin, merkez yörüngede bulunan siyasi aktörlerin kariyerizmine hapsolmasına sebep olmuştur.”

“PM VE MYK ONAY MAKAMI HALİNE GETİRİLMİŞTİR”

“Kurultay iradesi tarafından yetki ve karar sorumluluğu verilmeyen, yani Parti Meclisimize seçilmeyenler Genel Başkanımız tarafından danışman atanmış ve merkezi politikaların belirlenmesinde etkin hale getirilmiştir. Yani atanmışların karar süreçlerinde tayin edici olduğu fiili bir durum yaratılmıştır. PM ve MYK karar organı olmaktan çıkarılmış, parti kurullarının dışında alınmış kararların onay makamı haline getirilmiştir. Olağan kongrelerin ertelenmesi örgütün tazelenme imkânını engellemiş, örgütsel yorgunluk yaratmıştır.”

“İDEOLOJİK BİR BULANIKLIĞA HAPSOLMUŞ…”

Aday listelerinin kompozisyonu örgüt vicdanını zedelemiştir. 5- 6 – 7 dönemdir milletvekili olmayı makul gören, bunu sindiren ve bunun önüne geçmeyen irade kamuoyu tarafından mahkûm edilmiştir. Özellikle ittifak partilerine verilen kontenjanların ölçüsüz, hesapsız, verisiz bir biçimde sunulması örgütlerin ve seçmenin tepkisine yol açmış ve seçmen bu konuda ikna edilememiştir. Parti fikri zenginliğini önemsemeden, ideolojik bir bulanıklığa hapsolmuş, sağdan oy alma kaygısı içinde rotasını kaybetmiştir.”

“YENİLENME KAÇINILMAZDIR”

“Sonuç olarak; Cumhurbaşkanlığı seçiminde, toplumun yarıya yakını muhalefet cephesinde, Türkiye’de değişim iradesinde ortaklaşmıştır. Bu çok önemli bir güçtür. Buna karşın Cumhuriyet Halk Partisi seçim sonuçları itibarıyla beklenen ivmeyi yakalayamamıştır. Yeni dönem hem toplam muhalefet hattını müşterek bir zeminde tutmayı hem de özel olarak partinin güçlenmesini sağlayacak yeni araçların, siyaset yapma biçimlerinin ve örgütlenme modellerinin tesis edilmesini gerektirmektedir. Tam da bu bağlam içinde; Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemi yeninin gerekliliklerini de gözeterek inşa etmelidir. Yenilenme kaçınılmazdır. Genel Merkez – örgüt – seçmen ekseninde siyaseti yeniden örecek, Türkiye’nin yarınlarında yeniden güçlü bir seçenek olmamızı sağlayacak bir değişim acil bir ihtiyaçtır. Bu değişim öncelikle siyasi bir tazelenmeyi içermeli, siyaset yapma biçimini de değiştirebilen kadroları donatacak bir ufka sahip olmalıdır.” Bugünün ihtiyacı, siyaseti Genel Merkez koridorları dışına taşıran, seçmen odaklı, sokakla ve hanelerle sürekli ve hayatın doğal akışı içinde bir alışveriş içinde olan, siyaseti teknik bir uğraşı olarak değil bizzat toplumsal bir mücadele aracı olarak gören bir anlayışın bir yönetim tarzı haline gelmesidir. Elbette bu değişim ancak yeni bir liderlik anlayışı ve yeni bir vizyon da ortaklaştırılacak merkezi ve örgütün bütününü kavrayan zengin ve güçlü kadrolar ile vücut bulacaktır.”

Yılmaz Acar Davut/Kastamonu Gündem Gazetesi

AdminAdmin