SİVİL-TOPLUM
Giriş Tarihi : 13-04-2022 23:30

Eğitim-Sen suç duyurusunda bulundu

Baskılar cezalar ve mobbing uygulamalarına sessiz kalmayacağız.

Eğitim-Sen suç duyurusunda bulundu

Eroğlu: Eğitim Sen, mobbingin ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edecektir.

    Bartın Eğitim-Sen Kurucaşile İlk ve Ortaokulu müdürünün tüm öğretmenlere verilen başarı belgeleri üzerinden, ücretli öğretmenler ve subjektif nedenlerle başarı belgesi verilmeyen öğretmenlerin meslek onurunu tartışmaya açması nedeniyle Bugün Amasra Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

    Suç duyurusunun ardından Amasra Eğitim Sen Başkanı Timur Eroğlu yaptığı açıklamada; “Kurucaşile Ortaokul müdürü ve yöneticileri tarafından, okulda görev yapan üyelerimiz sendikal faaliyetlere katıldıkları için disiplin cezası ile cezalandırılmaktadır. Kişisel ve mesleki onurlarına zarar verilmektedir.

 

    Karne dağıtımı yapılacağı, öğrenciler, veliler, okul yöneticiler, öğretmenleri ve tüm okul personelinin katıldığı 21 Ocak 2022 günü, saat 11:15’de Bayrak töreni sonrasında MEBBİS üzerinden tanımlanan başarı belgeleri, okul müdürü tarafından öğretmenlerin adı sayılarak okul öğretmenlerine tek tek takdim edilmiş, bu okulda görev yapan Fatma baran Şahin ve ücretli öğretmen olarak görev yapan B.B.’ın adı da anons edilerek, haklarında soruşturma olduğu için başarı belgesi verilmediği ifade edilmiştir. Öğrenci ve velilerin gözünde “başarısız” olarak algılanmalarına sebebiyet verilmiştir. Öğrenci ve velileri bu iki öğretmenin neden başarı belgesi almadığını sorgulamış, “Fatma öğretmen başarısız mı?” diye kendi aralarında konuşmuşlardır. 

     ÜYEMİZ Fatma Baran Şahin Sendikamız Genel Merkezinin bir haftada birden fazla nöbet tutmama kararı gereği, ikinci nöbet tutmaması iki ayrı disiplin soruşturmasına konu edilmiş, iki ayrı disiplin cezası ile cezalandırılmıştır.

Bunun dışında üyemizin her adımı izlenerek, sorgulanarak, gereksiz belgeler istenerek sistematik bir şekilde baskı altında tutulmaktadır.  Üyemizin hukuka aykırı fiiler nedeni ile şikayetleri ise sonuçsuz bırakılmaktadır.

     Yargı kararlarında sendikal eyleme ceza verilemeyeceği, sendikal eyleme ceza vermenin Anayasaya  aykırı olduğu açıkça belirtildiği halde sendikal kararı gerçekleştirdiği faaliyetleri disiplin soruşturmasına konu edilip, disiplin cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Sendikalar, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumanın yanı sıra, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olmaları nedeniyle toplumsal bir role de sahiptir.

    Bu nedenle çalışanların haklarını korumak amacıyla eylem yapabilmelerinin önüne geçilemez. Sivil toplum örgütü olarak demokratik sistemin en önemli unsurlarından birisi olan sendikaların, çalışanların haklarını ilgilendiren konularda tepkisini göstermek amacıyla sendikal eylem kararı alması kaçınılmazdır. Sendikalar eylemde bulunma yetkilerini, ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden ve Anayasadan almaktadırlar.

     Görevin kötüye kullanılması, ve görevin kötüye kullanılması suretiyle sendikal hakların engellenmesi öğretmenlere karşı uygulanan mobing uygulamalarının sürekli ve sistematik bir hal almış olup, bu hukuksuzlukların birinci dereceden sorumlusu olan okul müdürünün cezalandırılmaları için Amasra Savcılığına suç duyurusunda bulunduk

    İşyerlerinde yapılan mobing’in nasıl sonuçlara vardığının en çarpıcı örneklerinden birisi Bartıni üniversitesi Rektör’ünün mogingiydi. Bartın Üniversitesi’nde Akademisyen Öğretim Görevlisi 35 yaşındaki Güneş Günay Sezer Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasındaki çalışma odasının 5. katından atlayarak yaşamına son vermişti.
    Akademik kariyeri başarılarla dolu olan 35 yaşındaki öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer’e rektör tarafından mobing uygulanmış, dört saat odasında bekletilip sonunda alay edilerek ‘sana doçentlik vereyim de kendime mi güldüreyim?” denmiş ve intihara sürüklenmesine yol açılmıştı. Mobing ve ayrımcılık bir suçtur.

Güneş Günay Sezar gibi başarılı bir akademisyenimizi Rektör ün mobbingi nedeniyle kaybettik.

     Bartın da okullarımızda liyakatsız idarecilerin mobing uygulamaları nedeniyle başarılı bir öğretmeni daha kaybetmek istemiyoruz. İlimizin yetkililerini öncelikle bu konuda duyarlı olmaya, mobing ve ayrımcılığa izin vermemeye çağırıyoruz.

    Emekçilerin haklarını sonuna kadar tüm yasal mecralarda savunan Eğitim Sen, mobbingin ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edecektir. Bu minvalde gerekli girişimlerde bulunmuş, basın açıklamalarının yanı sıra hukuki girişimlerde de bulunmuştur.

    KURUCAŞİLEDEKİ ÜYELERIMIŹLE BIŔLİKTE AMASRA ADLİYESİ ÖNÜNDEN HAYKIRIYORUZ. BASKILAR CEZALAR VE MOBBING UYGULAMALARINA SESSIZ KALMAYACAĞIZ.

Admin

AdminAdmin