https://www.bartinpostasi.net/files/uploads/user/7cc1c3f0a0831480b59a456b3fd2f711-fa32e6c8243d5d96c185.jpg
Barbaros YAMAN
Advert

ORMANLARIMIZ İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

21-03-2022 12:20 1010 kez okundu.

    Türkiye olarak 2022 yılının 21 Mart’ına devasa sorunlarla giriyoruz. Ülkemizin ekolojik ve sosyo-ekonomik geleceğinin sigortası konumundaki en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarımızdan birisi olan ormanlarımız da bu sorunlardan payına düşeni almış bulunuyor. Alarm zilleri maalesef ormanlarımız için de çalıyor. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerimizde geçen yaz ülke olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya kaldık ve bu yangınlarda can ve mal kayıpları yaşadık.

    EFFIS verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de yaşanan orman yangınlarından etkilenen toplam alan miktarı 200 bin hektara (ha) ulaştı. Yine aynı kurumun verilerine göre 2018 yılından itibaren son dört yılda yanan alan miktarı sürekli arttı. Bu sonucun ortaya çıkmasında özellikle 2021 yılında yaşanan sıcak hava dalgaları etkili olmakla birlikte ormancılık örgütünün orman yangınları ile mücadelesindeki konsept değişikliklerine (özelleştirme vb gibi) bağlı olarak ortaya çıkan eksiklikler de büyük rol oynadı.

     Türkiye ormanlarının geleceğini tehdit eden önemli sorunlardan birisi de ormanlarımızdan üretilen endüstriyel odun miktarındaki son yıllarda yaşanan olağanüstü artıştır. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2020 yılı resmi istatistiklerine göre; 22,9 milyon ha orman alanında 1,69 milyar metreküp servet vardır. Bu servetin yıllık cari artımı 47,4 milyon metreküp, verilen yıllık eta ise 22,3 milyon metreküptür. OGM tarafından verilen eta artımın yaklaşık %47’sine tekabül etmektedir. Usulsüz ve yasadışı kesimler de hesaba katıldığında bu oranın daha da yükseleceği aşikardır.

ORMANCILIK DIŞI AMAÇLAR İÇİN YAPILAN TAHSİSLER TOPLAMDA 700 BİN HEKTARA ULAŞMIŞTIR

    2000’li yılların başlarında Türkiye ormanlarından üretilen endüstriyel odun miktarı 8 milyon metreküp iken 2020 yılı itibariyle bu rakam 24,7 milyon metreküpe yükselmiştir. Endüstriyel odun üretiminde son 20 yılda gerçekleşen bu olağanüstü artış Türkiye ormanları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta ve ormanlarımızın geleceğini tehdit etmektedir.

Diğer yandan Türkiye ormanlarının taş ve maden ocakları, turizm, enerji hatları vb gibi ormancılık dışı amaçlar için tahsis edilmesi ve bu tahsislerin sayı ve alan olarak miktarlarının son yıllarda olağanüstü artması sonucunda ormanlarımızın ekosistem bütünlüğü de bozulmuştur. Ormancılık dışı amaçlar için yapılan tahsisler toplamda 700 bin hektara ulaşmıştır.

    Bu tür tahsisler sonucunda 10 ha’dan küçük orman alanlarının sayısı 55 binlerden (2008 yılı) 120 binlere (2019 yılı) çıkmıştır. 100 ha ve 1000 ha’dan büyük orman alanlarının sayısı ise önemli ölçüde azalmıştır. Bu veriler, ormancılık dışı amaçlar için, Türkiye ormanlarının aşırı kullanımının ormanlarımızın bütünselliğini bozduğunu ve ormanlarımızı paramparça ettiğini göstermektedir. Bu durum bir ekosistem olan ormanların sağlığını bozarak ekosistem hizmetlerinin aksamasına neden olmakta, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe büyük zarar vermektedir.

    Küresel iklim değişiminin tüm dünyada sıcak hava dalgaları, kuraklık ve seller olarak etkisini gösterdiği bir dönemde aşırı endüstriyel odun üretimi ve ormanların ormancılık dışı amaçlar için tahrip edilmesi, ormanlarımızın karbon tutma potansiyelini de olumsuz yönde etkilemektedir. Meslektaşım Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın belirttiğine göre; 2018 yılı ve sonrasında ormanlardan yapılan aşırı odun üretimi nedeniyle ormanlarımızın atmosferden aldığı yıllık karbondioksit (CO2) miktarı 100 milyon tondan 84 milyon tona gerilemiştir.    Türkiye’nin de onayladığı Paris İklim Anlaşması gereği ülkemizin 2050 yılında net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmesi önümüzdeki dönemde ormanlarımıza zarar veren aşırı odun üretiminin azaltılması, ormanların ormancılık dışı amaçlar için tahrip edilmesinin önlenmesi ve ormanlık alanlarımızın artırılması ile mümkün olabilecektir. Bu düşüncelerle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun!

Prof. Dr. Barbaros YAMAN

Türkiye Ormancılar Derneği Bartın Temsilcisi 

Neler Söylendi?