YEREL YÖNETİMLER
Giriş Tarihi : 18-02-2023 18:20   Güncelleme : 22-03-2023 21:42

Amasra’nın planı hukuka uymadı!

Zonguldak İdare Mahkemesi Amasra koruma amaçlı imar planını iptal etti.

Amasra’nın planı hukuka uymadı!

Amasra Belediyesi koruma amaçlı imar planı mahkeme kararı ile tümüyle iptal edildi.

    Mülkiyet haklarının ihlal edildiği, eşitlik ilkesine uyulmadığı, kamu yararı gözetilmediği, anayasa, yasa ve yönetmeliklere, koruma amaçlı imar planının kurallarına, ilkelerine uyulmadığı iddiasıyla açılan davayı karara bağlayan Zonguldak İdare Mahkemesi Amasra koruma amaçlı imar planını tümüyle iptal etti.

    Zonguldak İdare Mahkemesinin, 07.01.2021 tarih ve 7 sayılı Amasra Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım koruma amaçlı imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının iptal edildiği öğrenildi.

     Amasra Belediyesinin planı daha önce şehirde tartışma konusu olmuş, belediye tepkileri üzerine çekmişti. Bu planı Amasra Kültür ve Turizm Derneği dava etmişti.

AdminAdmin