Sivil Toplum
Giriş Tarihi : 20-03-2021 20:13   Güncelleme : 02-04-2021 18:17

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

İstanbul sözleşmesi bizimdir.

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Bartın Kadın Platformundan İstanbul Sözleşmesi basın açıklaması…

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Bartın Kadın Platformu basın açıklaması yaptı. Eski Belediye binası önünde toplanan Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada; “ Bartın Kadın Platformu olarak; Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede etkin bir uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimini ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik her türlü saldırıyı reddediyoruz!

    İstanbul Sözleşmesi; Kadınların yıllardır mücadele ve büyük bedellerle kazandığı haklarını koruyan, kadınların yaşam hakkını garanti altına alan ve kadın-erkek eşitliğini sağlamayı hedefleyen en önemli adımlardan biridir. İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırıların, aslında kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar olduğunu biliyoruz.

    İstanbul Sözleşmesi Bizimdir! İstanbul Sözleşmesinden Asla Vazgeçmeyeceğiz!

İstanbul Sözleşmesi’nin feshetmek, kadın hakları ihlallerine ve şiddete göz yummaktır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun; kadın cinayetlerinin durdurmayı, çocuk yaşta evlilikleri engellemeyi, istismara uğramış̧ çocukların failler ile evlenmesini engellemeyi, kadınların nafaka hakkını korumak hedefler.

    Kadınların yıllardır sokaklarda haykırdığı gibi İstanbul Sözleşme etkin uygulansaydı kadın cinayetleri azabilirdi. Ancak anlaşılan o ki, iktidar kadın cinayetlerini durdurmayı değil aksine bugüne kadar hep koruduğu, aklanmaya çalıştığı kadın katillerini, tecavüzcüleri teşvik etmeye ve aklamaya hız vermek istiyor.

    İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek isteyenler; kadın-erkek eşitliğini içine sindiremeyen, kadınların eşit yurttaşlar olmasına ve yaşam haklarının korunmasına tahammül edemeyenlerdir. İstanbul Sözleşmesinin kadınları koruyan yükümlülüklerini uygulamak istemeyenler kadınları şiddet sömürü sarmalının içinde yalnızlaştırmak isteyen zihniyettir. Kadınlar yalnız değildir, kadınlar birlikte güçlüdür. Yaşasın Kadın Dayanışması!

    Bartın Kadın Platformu olarak Kadınların haklarına ve hayatlarına kasteden bu girişimi tanımıyoruz! İstanbul Sözleşmesi Bizimdir! İstanbul Sözleşmesi’ne içeriğini bir kez daha paylaşmak isteriz:

•          İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından oluşturulmuş Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair bir sözleşmedir.

•          Kadına, çocuklara yönelik şiddeti ve eşitsizlikleri önleme üzere oluşturulan ve uluslararası kabul gören bir yol haritasıdır. Sözleşmenin hedefi; kadın erkek eşitliğini sağlamak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin, istismarın ve hak ihlallerinin önüne geçmektir.

•          Sözleşmeye taraf olan devletlerin, kadına yönelik şiddetle mücadele yükümlülüklerine uygun davranmalarını, cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmelerini, şiddeti önleme ve mücadele politikalarını hayata geçirmesini şart koşar.

•          İstanbul Sözleşmesi’ni Avrupa Konseyi antlaşması olduğu için dışarıdan dayatılan bir sözleşme gibi lanse edilse de, Türkiye devleti ve STKlar İstanbul Sözleşmesi metninin oluşturulmasında önemli bir rol almıştır. 2011’de İstanbul’da imzaya açılan sözleşmenin ilk imzacısı olmuştur.

•          Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ hazırlamış ve TBMM’de oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe koymuştur.

Uluslararası bir sözleşme Olan İstanbul sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilerek kanunlaşmış ve yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmıştır. Ve ancak ve sadece aynı yollarla yürürlükten kaldırılabilir. Bir gece operasyonuyla iptalinin hiçbir hukuksal zemini yoktur.

    Tekrar ediyoruz: Bartın Kadın Platformu olarak Kadınların haklarına ve hayatlarına kasteden bu kararı tanımıyoruz!  Kadınlar, kazanılmış haklarımızı savunan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırıları reddediyoruz!

    Biz kadınlar hayatlarımız ve kazanılmış haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz. Haklarımız, hayatlarımız için herkesi İstanbul Sözleşmesini savunmaya çağırıyoruz

Bartın Kadın Platformu olarak Kadınların haklarına ve hayatlarına kasteden bu girişimi tanımıyoruz! Hayatlarımız ve kazanılmış haklarımız için mücadeleye devam edeceğimizi bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz!

    İstanbul Sözleşmesi Bizimdir! İstanbul Sözleşmesinden Asla Vazgeçmeyeceğiz!

Yaşasın Kadın Dayanışması

BARTIN KADIN PLATFORMU

AdminAdmin