Yerel Yönetimler
Giriş Tarihi : 08-01-2021 18:53   Güncelleme : 22-01-2021 17:14

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinden yeni kararlar

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinden yeni kararlar

İdari para cezasının Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre alt limiti 860 TL, üst limiti ise 3.469 TL olarak belirlendi.

    Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Sinan Güner Başkanlığında Toplandı. Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol ile diğer üyeler katıldı.

    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle aşağıdaki kararları aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlar;

    1-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 28.12.2020 tarih ve 79 no’lu kararının 7. maddesi ile “İlimiz genelindeki ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları, destekleme ve yetiştirme kursları, takviye kursları ve diğer yaygın eğitim kursları, her kademedeki özel okullar ve kurslarında (anaokulları hariç) yüz yüze eğitime 22.01.2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu eğitimlere uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine,” karar verilmişti. Yapılan değerlendirme sonucunda İlimiz genelinde zaruri olan ve açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla yüz yüze eğitimlere başlanılmasına,

SİNEMA SALONLARI 1 MART 2021 TARİHİNE KADAR KAPALI TUTULACAK

    2-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 20.11.2020 tarih ve 74 no’lu kararının 1. maddesinin F bendi ile “sinema salonlarının faaliyetlerinin 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’dan itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sonlandırılmasına” karar verilmişti. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar durdurulmasına,

    3-1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesinde (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” hükmü uyarınca madde metninde belirtilen idari para cezasının Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre alt limitinin 860 TL (sekizyüzaltmış Türk Lirası), üst limitinin 3.469 TL (üçbindörtyüzaltmışdokuz Türk Lirası) olarak belirlenmesine, İlimizde yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin daha önceden aldığı ve yürürlükte olan kararlarında belirtilen idari para cezalarının uygulanmasının devamına,

    4-Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verildi.”

AdminAdmin