porno rokettube türk porno
Advert
Advert
Advert

Kızılay Derneği Bartın Şubesine Kapatma Kararı

Kızılay Bartın Şubesine Şok Kapatma Kararı

Kızılay Derneği Bartın Şubesine Kapatma Kararı
Bu içerik 1485 kez okundu.
Advert

Kızılay Derneği Genel Merkez Yönetimi Kızılay Derneği Bartın Şubesini Kapatma Kararı Aldı.

Türkiye Kızılay Derneği Bartın Şubesinin 20/02/2016 tarihli olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu Başkan adaylarından Necdet AYDEMİR’in Mahkemeye vermesi üzerine Bartın 1. Asliye Hukuk Mahkemesi genel kurulda usulsüz oy kullanıldığı çeşitli evraklarda başkalarının yerine imza atıldığı ayrıca adaylardan Yılmaz AKDENİZ’in usulsüz divan başkanlığı yaptığı gerekçeleriyle 14/04/2017 tarihli gerekçeli kararıyla tescillenmemiştir.

  Bu işlemler üzerine Türk Kızılayı Genel Merkezi Kızılay Derneği Bartın Şubesini kapatma kararı aldı.

  

Ayrıca genel kurul Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından da onaylanmamıştır.     

Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından da onaylanmayan 20/02/2016 tarihli olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu yetkileri olmadığı halde çeşitli kararalar aldığı ve yetkisiz harcama yaptıkları gerekçesiyle 7 kişinin Bartın Cumhuriyet Savcılığında soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.

   20/02/2016 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda üyelere okunan 3 yıllık denetleme kurulu evraklarına da sahte imza atıldığı Ankara Kriminal Daire Başkanlığından gelen raporla tescillendi.

      Yine ayrıca 7 kişinin yetkileri olmadığı halde çeşitli kararalar aldığı gerekçesiyle 2 kişinin ise denetleme kurulu evraklarına başkasın yerine imza attıkları şüphesiyle toplam 8 kişinin imza örnekleri alınarak Ankara Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği belirtildi.

     Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan, yurt dışına kaçan ve adli kontrollü C.Ç, H.Ç, H.Ö, B.D, S.G, M.Ç, A.C, Y.Ö isimli şahısların üyeliklerinin düşürüldüğü belirtildi.

***********

T.C.

            BARTIN

            1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR 

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO       : 2016/80 Esas

KARAR NO  : 2017/165

HAKİM          : ******

KATİP            : ******

DAVACI       : NECDET AYDEMİR - Kemer Köprü Mah. Yukarı Sk. No:45 İç Kapı No:7 Merkez/ BARTIN

VEKİLİ          : Av. BERKAY DAL - Kum Mah.1 Nolu Hamam Sok.Yüksel Pasajı 102/7 Amasra/BARTIN

DAVALI        : KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİ -  Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara Merkez/ ANKARA

VEKİLLERİ  : Av. AHMET KARAKAYA - Av. DİLEK KAHRAMAN ÖZBAŞ - Ataç 1 Sokak No:32 Çankaya/ ANKARA

              Av. EMRAH TAŞDEMİR - Şadırvan Caddesi Ustaoğlu İşhanı No:51/3 Bartın 74100 Merkez/ BARTIN

              Av. SERKAN KILIÇKAYA - Sakarya Mahallesi Basamaklı Sokak No:7 Hamamönü Altındağ/ ANKARA

DAVA            : Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)

DAVA TARİHİ        : 29/02/2016

KARAR TARİHİ      : 14/04/2017

Mahkememizde görülmekte bulunan Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesinde özetle; Kendisinin Bartın Kızılay Derneği Yönetim Kurulu muhasip üye olarak görev yapmakta iken 20/02/2016 tarihli olağan genel kurul toplantısı ve seçimleri yapıldığı, bu genel kurulda Türk Kızılayı Bartın Şubesi başkanlığına aday olduğu, Genel Kurulda İsmail Çakır'ın da aday olduğu, genel kurulda başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri sırasında Başkan adayı İsmail ÇakırH'ın genel kurul hazurun listesine genel kurula katılmayan ve İstanbul'da olan Mehmet Doğan Demirok'un yerine imza atarak onun yerine sahte olarak oy kullandığı, hazurun ve seçil listesinde Mehmet Doğan Demirok isimli üyenin 4. İsmail Çakır'ın ise 16.sırada bulunduğu, bu nedenle İsmail Çakır'ın sehven oy kullanmasının mümkün olmayacağı, bu konuda Bartın CBS'ye suç duyurusunda bulunduğu, derneğin tüm evraklarının Bartın CBS'de bulunduğu, genel kurulda divan başkanlığına seçilen Yılmaz Akdeniz'in tüzük hükümlerine aykırı olarak yönetim kuruluna aday olduğu, bu durumu seçimlere geçildiği sırada öğrendikleri, divana önerge verdikleri, dernek tüzüğü gereği seçimlere geçildiği anda divan başkanı olan Yılmaz Akdeniz'in üyelerin oylarıyla belirlenen divandan ayrılması gerekirken uyarılara rağmen Yılmaz Akdeniz'in divanı terk etmeyip seçim heyetiyle beraber divan başkanlığına devam ettiği ve iki listenin yarıştığı seçimde sarı listede kendisinin de olduğunu, yönetim kuruluna aday oludğunu belirterek üyelerden oy istediği bu şekilde genel kurul üyelerini etkileyerek seçim sonuçlarını usulsüz hale getirdiği, genel kurulda seçimlere geçildiğinde Kızılay Derneği tüzüğü gereği oy kullanılacak zarfların mühürlü olması gerektiği, ancak seçim sırasında zarfların mühürlü olmadığını tespit ettiklerini bunu divana bildirdikleri, 122 tane mühürlü zarf bulunması gerekli olduğu ancak mühürsüz zarflarla üyelere oy kullandırdıkları, üyelerin müdahalesine rağmen seçimin yapıldığını, genel kurulda İsmail Çakır'ın 51 oy, kendisinin 38 oy aldığı, seçimlerde usulsüzlükler olduğu, 4771 Sayılı TMK'nun 83.maddesi gereği dava konusu Bartın Kızılay Derneği 20/02/2016 tarihli genel kurulunun iptalini yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi davalı tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş, davalı şube başkanı sunduğu cevap dilekçesinde özetle; Mehmet Doğan Demirok adına oy kullanmadığı, divan başkanlığına seçilen Yılmaz Akdeniz'in dernek üyesi olduğu tüzükte üyelerin devana seçilememesine veya aday olamamasına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, Zarfların mühürlü olması veya oyların zarf içeriside kullanılması diye tüzükte bir madde bulunmadığı, hal böyle olmasına rağmen divan başaknının iki tarafın oy pusulalarının ve bir zarfla beraber kimlik kontrolü ve imzaları da alınarak üyelere kapalı yerde oylarını hazırlattırarak oy sandığına attırıldıkları, oylama sonunda oy sandığı hazurun önünde açılarak zarfların sayıldığı ve 90 imzaya karşılık 90 zarf çıktığının hazurun önünde zuhur ettiği, tasnif heyetinin sayılı sonunda 89 oy bir listeye ve 38 oy diğer listeye çıktığının ilan edildiği ve bu suretle İsmail Çakır'ın teşekkür konuşması ile kongrenin sona erdiği, seçim sonuçlandıktan sonra tüzüğü gereğince seçimin onayı için tüm belgeler Kızılay Genel Merkezine gönderildiği ve onaylanarak taraflarına tebliğ yapıldığının bildirildiği anlaşılmıştır.

Bartın Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, İl Dernekler Müdürlüğüne, Kızılay Derneği Bartın Şubesine, Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne, Cumhuriyet Başsavcılığından 20/02/2016 tarihinde yapılan genel kurula ilişkin belgeler, soruşturma dosyası ve dernek genel tüzüğü istenmiş ve dosya arasına celp edilmiştir.

Olaya İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Yargı İçtihatları Değerlendirilecek Olursa; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 69. maddesinde "Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.”; 83.maddesinde ise “Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı dernek içi tüketim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.”  Dernekler Yönetmeliğinin 14. maddesinde de; “Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.” 15. maddesinde ise; “Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler....Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.” hükümleri yer almaktadır. (Yargıtay 18 HD 2015/7793-10424 E-K)

5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 32.maddesinin (b) bendinde; genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerinin idari para cezası ile cezalandırılacağı, mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının da iptaline karar verilebileceği düzenlenmiştir.

 Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. (6100 sk. m.14)

Somut Olay Yukarıdaki Açıklamalar ile Birlikte Değerlendirilecek Olursa; davacı taraf yukarıda özetlenen dava dilekçesindeki nedenlerle Kızılay Derneği Bartın Şubesi'nin 20.02.2016 tarihli seçimli olağan genel kurulunun iptalini istemiştir.

Davalı taraf yetki itirazında bulunmuş ise de, eldeki davanın kesin yetki kuralını düzenleyen 6100 yasanın 14/2 deki hallere girmediği, 14/2 deki hallerin sınırlı olarak sayıldığı ve ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olduğu, eldeki davanın ortaklık veya üyelik işlemlerine yönelik olmadığı da anlaşılarak kesin yetki itirazı yerinde görülmemiştir.

 Kızılay Derneği Bartın Şubesi'nin seçimli olağan genel kurulunun 20.02.2016 tarihinde yapıldığı, davacının genel kurula katıldığı, eldeki davanın 29.02.2016 tarihinde açıldığı ve davanın 4721 sayılı yasanın 83.maddesindeki bir aylık yasal sürede olduğu anlaşılmıştır.

Dosyaya sunulan tarafların bildirdiği deliller ve savcılığın soruşturma dosyası birlikte değerlendirildiğinde seçimli olağan genel kurulun yapıldığı gün hazirun listesine 90 kişinin imza attığı, İsmail Çakır'ın ve Mehmet Doğan Demirok'un da kabulünde olduğu üzere seçim günü hazır bulunmayan Mehmet Doğan Demirok'un yerine İsmail Çakırı'n imza attığı, bu imza ile birlikte toplam hazirun listesinde 90 imzanın olduğu, vekaleten atılan imza düşüldüğünde seçime 89 kişinin katıldığı ancak yapılan oylama sonunda 90 oyun kullanıldığı dosyaya sunulan belgelerden ve savcılık tarafından yapılan soruşturmadaki belgelerden anlaşılmıştır. 4721 sayılı TMK’nun 69. maddesine ve Dernekler Yönetmeliği'nin 15. maddesine göre her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Davalı derneğin genel kuruluna vekaleten atılan imza düşüldüğünde hazirun listesinden anlaşılacağı üzere 89 kişi katılmış olmasına rağmen 90 oy kullanılması, anılan yasal düzenlemelere göre vekaleten oy kullanmaya ait yasal düzenleme olmadığı gibi her üyenin oyunu şahsen kullanmasının yasal zorunluluk olduğu, bu yasal zorunluluğa uyulmadığının dosya kapsamı ile sabit olduğu, yine yönetmeliğin 15.maddesine göre üyelerin, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girecekleri, kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmayacağı, bu kişilerin ve dernek üyesi olmayanların, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilecekleri, hazirun listesindeki vekaleten imza düşülünce 89 üyenin hazirun listesini imzaladığı, ancak oylamada 90 oyun çıktığı, bu durumda ilgili düzenlemeye aykırı olarak hazirun listesini imzalamayan kişi veya kişilerce oy kullanıldığı anlaşılarak ve davacının iddia ettiği gibi vekaleten oy kullanma olayının olduğu anlaşılarak, ilgili genel kurulun 4721 sayılı yasanın 69.maddesi ve Dernekler Yönetmeliği'nin 15.maddesine aykırı olarak gerçekleştiği anlaşılarak, Dernekler Kanunu'nun 32/b maddesi gereği seçimli olağan genel kurulun iptaline dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Ayrıntıları Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Davanın KABULÜ ile;

1-) Türkiye Kızılay Derneği Bartın Şubesinin 20/02/2016 tarihli Seçimli Olağan Genel Kurulunun TÜM SONUÇLARI İLE BİRLİKTE İPTALİNE,

2-) Dernekler Müdürlüğü evraklarının karar kesinleştiğinde İADESİNE,

3-) Karar tarihi ile alınması gerekli 31,40 TL karar ilam harcından dava açılırken alınan 29,20 TL peşin harcın düşümü ile bakiye kalan 2,20 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-) Tamamı davacı tarafından yapılan 166,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmmesine,

5-) Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde iadesine,

6-) Davavacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan AAÜT'ye göre belirlenen 1.980,oo TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde yazılı dilekçe ile veya sözlü başvuru üzerine tutulacak tutanak ile dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf yoluna gidilebileceğine, Dair, davacı, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.  14/04/2017

Katip 140917

 Hakim 149601

*************************

Şok Kapatma Kararı Kızılay Bartın Şubesi Kapatma Kararı
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adaylık Tarihleri Uzatıldı
Adaylık Tarihleri Uzatıldı
Muhtarlar Gününü Kutladı
Muhtarlar Gününü Kutladı
istanbul eskort