porno rokettube türk porno
Advert
Advert
Advert

İnşaat Atık Alanları Belirlendi

Rastgele Hafriyat Dökülmeyecek

İnşaat Atık Alanları Belirlendi
Bu içerik 623 kez okundu.
Advert

Bartın’da Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Depolanacağı Alanlar Belirlendi!

Vali Nusret Dirim başkanlığından İlimizde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanacağı alanların belirlenmesi çalışmalarının değerlendirilmesi, söz konusu atıkların yönetimi konusunda koordinasyon halinde çalışılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla   İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının  temsilcilerinin katılımıyla 28.04.2017 ve 18.05.2017 tarihlerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından belirlenen  alanlar ilgili mevzuat kapsamında yapılan toplantılarda değerlendirilmiştir.  Değerlendirme sonucunda; İl Merkezi, İlçeler ve Beldelerde aşağıda tablo halinde bulunan alanların sadece hafriyat depolama sahası olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

 Belirlenen alanlarda; 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca hafriyat toprağının; evsel, ambalaj, tıbbi atık gibi diğer atıklardan ve inşaat yıkıntı atıklarından ayrı depolanması gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu alanlar, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 7.maddesi (d) bendi ile 8.maddesi (e) bendi gereğince belediye mücavir alan sınırları dışında İl Özel İdaresi, belediye mücavir sınırlar içerisinde belediyeler tarafından halkın bilgileneceği şekilde ilan edilecektir.

Çevre Kanununun 8.madddesinde;  “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.”hükümü yer almaktadır.

Bu kapsamda belirlenen alanlar dışında rastgele, gelişigüzel yol kenarları, dere yataklarına vb. yerlere hafriyat atığı döken özel ve tüzel kişilere idari yaptırımlar uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin  (r) bendi kapsamında: Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf eden özel kişilere 50.975,00₺, tüzel kişilere 152.925.00₺ ( tebliğ 2017/1) idari yaptırım uygulanır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi kapsamında: İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 227-6.989₺ aralığında idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye 227-11.658₺aralığında idarî para cezası verilir.  Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.

3194 sayılı İmar Kanununun 40.maddesi kapsamında; Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir, masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.

Vatandaşlarımızın bu hususta daha duyarlı davranması, hafriyat toprağının rastgele dökülmemesi hem çevre hem de görüntü kirliliğini engelleyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Rastgele Hafriyat Dökülmeyecek Hafriyat Toprağı
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğrencilerin karne sevinci
Öğrencilerin karne sevinci
Asayişten sıkı denetim
Asayişten sıkı denetim
istanbul eskort