Advert
Advert
Advert

Çocuklara uçucu maddelerin satışı yasak

Valilikten Önemli Karar

Çocuklara uçucu maddelerin  satışı yasak
Çocuklara uçucu maddelerin  satışı yasak Admin
Bu içerik 583 kez okundu.
Advert

Çocuklara artık çakmak, çakmak gazı, bally, derby ve tiner gibi  insan sağlığına  zararlı uçucu maddelerin  satışı yasaklandı!

Bartın valiliği çocuklara  çakmak, çakmak gazı, bally, derby ve tiner gibi  insan sağlığına  zararlı uçucu maddelerin  satışının yasaklanması hakkında karar aldı. Bartın valiliğinden yapılan açıklama; “Amaç Madde 1- Bu kararın amacı, Bartın ili sınırları içerisindeki çocukların, insan sağlığına zararlı, bağımlılık yapan hatta ölümle sonuçlanan, sağlık problemlerine sebebiyet veren Çakmak, Çakmak Gazı, Bally, Derby ve Tiner gibi uçucu maddelere erişmesinin önlenmesi, bu maddelerden uzak tutulması ve amacı dışında satışının engellenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu karar, Bartın ili sınırlarında çocukların Çakmak, Çakmak Gazı, Bally, Derby ve Tiner gibi  insan sağlığına  zararlı uçucu maddelerin satışının yasaklanması hususlarını kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Karar

  1.  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. Maddesi.
  2.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. Maddesi.
  3.  5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi
  4.  2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 11.Maddesi
  5.  5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 4.Maddesi
Hükümlerine dayanmaktadır.
İlde Huzur ve Güvenliğin Sağlanması

Madde 4-  5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11.Maddesinin (A), bendinde "Vali, İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder,  bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür." (C)  bendinde "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindedir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır"
Hükümleri yer almıştır.
Emre Aykırı Davranış

Madde 5-  5326 sayılı Kabahatler Kanununun , "Emre Aykırı Davranış" başlıklı 32.maddesi.
"(1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir.
(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir."
Hükmünü amirdir.
Genel Esaslar
Madde 6-

  1.  18 yaş altı Çocuklara Çakmak, Çakmak Gazı ve Türevleri satışı yapılamaz.
  2.   18 yaş altı Çocuklara Bally - Derby türü yapıştırıcı satışı yapılamaz.
  3.   18 yaş altı Çocuklara Boya İnceltici Tiner satışı yapılamaz.
  4.   18 yaş altı Çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen (a),(b) ve  (c) Maddelerinde belirtilen Çakmak, Çakmak Gazı, Bally, Derby, Tiner gibi  insan sağlığına  zararlı uçucu  maddelerle ilgili  idari yönden gerekli işlemler yapıldıktan sonra ele geçen malzemeler, mağdur'un velisi, vasisi veya  kanuni temsilcisine teslim edilir. Adli yönden yapılacak işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak talimat doğrultusunda hareket edilir.
Cezai Hükümler
Madde 7-  6.maddenin (a),(b) ve (c)  bendinde belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66.maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi ve diğer hükümleri  gereğince yasal işlem yapılacaktır.
Yürürlük
Madde 8- Bu karar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer .
Yürütme Madde 9- Bu kararı Bartın Valiliği yürütür.
Nusret DİRİM
Val

Önemli Karar Valilik Uçucu Madde
Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP Amasra Adayları
CHP Amasra Adayları
AK Parti Amasra Adayları
AK Parti Amasra Adayları