porno rokettube türk porno
Advert
Advert
Advert

Bartınlılar o sözde müdürü istifaya çağırdı

400’e Yakın Yurttaş Müdür İstifa Sloganları Attı

Bartınlılar o sözde müdürü istifaya çağırdı
Bu içerik 2361 kez okundu.
Advert

Biz, Bartınlılar olarak bu kişinin artık şehrimizde görev yapmasını, geleceğimiz olan çocuklarımızın daha fazla karanlığın içine itmesini istemiyoruz!

SİYASİ PARTİLER, SENDİKALAR, SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ VE YURTTAŞLAR MÜDÜR DEMİR’İ İSTİFAYA ÇAĞIDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açık talimatına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını genelgeden çıkaran, Yılbaşını kutlamayın, Başı açık kız görünce sinirleniyorum" diyen Bartın’a Sıbyan mektepleri açan Milli İl Eğitim Müdürü Yaşar Demir, yüzlerce yurttaş tarafından Bartın Milli İl Eğitim Müdürlüğü önünde müdür istifa sloganlarıyla protesto edildi. Dün Sözcü Gazetesi, FOX TV, Halk TV, Kanal D Ana Haber, Tele 1TV, Oda TV, Yani Çağ Gazetesi ve Gerçek Gündemde yer alarak ülke genelinde bomba etkisi yaratan Bartın Milli İl Eğitim Müdürü Yaşar Demir’i siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 400’e yakın yurttaş "Türkiye laiktir laik kalacak", "'Müdür istifa”,Ataya uzanan eller kırılır”, sloganlarıyla protesto etti. 18 Mart 2018 Şehitleri Anma Günü programını hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü, kentte bulunan diğer müdürlüklere yapılacak işlemlere ilişkin resmi yazı gönderdi. Yazıda, '18 Mart 2018 Pazar günü saat 07.00'den itibaren resmi daire, askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak, Bayrakların temiz, ütülü Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne uygun olması sağlanacaktır' ifadelerine yer verdi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in ise bu yazıya istinaden tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazıda, kurumların ve okulların 'Atatürk'ün posteriyle donatılması' hükmünü yok saydığı belirlendi.

TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK", ATAYA UZANAN ELLER KIRILIR",MÜDÜR İSTİFA

Bugün, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde  CHP, ÖDP, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Halkevleri, Bartın Çağdaş Gazeteciler Derneği, Bartın Eğitim ve Kültür Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplanarak, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i protesto ederken, "Türkiye laiktir laik kalacak", Ataya uzanan eller kırılır",Müdür istifa" diye sloganlar attı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Bartın İl Başkan Yardımcısı Sabri Aktaş yaptığı konuşmasında; “Bartın'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı ilk günden itibaren sözlerinden ve uygulamalarından da anlaşılacağı üzere laik, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışından yoksun bir kişi olan Yaşar Demir, her gün yeni bir marifetiyle karşımıza çıkmaktadır. Atatürk ilke ve inkılâplarına karşı tutumu kamuoyunca bilinen bu kişi, artık okullarımızda çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize karşı açık bir tehdit oluşturmaktadır.

BU SÖZDE MÜDÜRÜN YAPTIĞI SALDIRILAR, ATATÜRK'ÜN ŞAHSINA OLDUĞU KADAR FİKİRLERİNE YÖNELİK EYLEMLERDİR

Sözleri ve yaptıklarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk edecek davranışlardan çekinmeyen bu kişi hakkında daha önceki görev yerlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle 'idarecilik yapamaz' kararı bulunmaktadır. Bütün bunlara rağmen, halen Bartın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan bu şahıs, idareciye yakışmayan tüm marifetleriyle Milli Mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşımızın Önderi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aklınca önemsiz hale getireceğini, milletin gönlünden sileceğini zannediyor. Bu sözde müdürün yaptığı saldırılar, Atatürk'ün şahsına olduğu kadar fikirlerine yönelik eylemlerdir. Siyasi iktidarın bu tür eylemlere gerekli inceleme, araştırma, soruşturma ve tepkiyi göstermemesi de bu tür eylemleri gerçekleştirenleri cesaretlendirmektedir. Biz, Bartınlılar olarak bu kişinin artık şehrimizde görev yapmasını, geleceğimiz olan çocuklarımızın daha fazla karanlığın içine itmesini istemiyoruz.”dedi

CHP Bartın İl Başkan Yardımcısı Sabri Aktaş’ın ardından Bartın Eğitim Sen Başkanı Sedat Bora’da yaptığı konuşmada; “MEB’in hayata geçirmeye çalıştığı performans değerlendirme sisteminde öğretmenler, her yıl öğrenci, veli ve eğitim yöneticilerinin değerlendirmesi ile karşı karşıya kalacak. Bakanlık 4 yılda bir düzenleyeceği sınavla öğretmenlerin ‘mesleki yeterliliklerini’ ölçecek. Öğretmenlere verilecek performans puanının, yüzde 25’ini müdür notu, yüzde 15’ini veli notu, yüzde 15’ini öğrenci notu, yüzde 20’sini zümre öğretmenlerinin notu, yüzde 15’ini diğer öğretmenler ve yüzde 10’unu da öz değerlendirme puanı oluşturacak. Öğretmenlerin sınava girdikleri yıl performans puanlarının yüzde 30’unu sınav notu oluşturacak. Güvencesiz olarak istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesinde, eğitim yöneticileri atanmalarında, ek hizmet puanı verilmesinde, yurt dışı görevlerde, başarı belgesi alımında ve öğretmenlikte kariyer basamaklarında yükselmede performans değerlendirme sistemi kullanılacak. Performans değerlendirmesinden düşük not alan öğretmenler hizmet içi eğitimlere katılıp, her yıl yapılacak olan sınava girecekler.

MEB’İN GERÇEK HEDEFİ ‘ÖĞRETMENLERİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAK’ MI?

Öğretmen yetiştirme ve atama sistemini ‘Performans’, ‘Rekabet’, ‘Verimlilik’, ‘Kariyer’, ‘Kalite’ vb gibi piyasacı kavramlar üzerinden oluşturmak isteyen MEB’in piyasada faaliyet yürüten bir ticari işletme gibi hareket ederek ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’ anlayışını referans alan mevcut zihniyetiyle ne öğretmenlerin, ne de eğitimin niteliğini yükseltmesi mümkün değildir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİ ARASINDA SOMUT BİR İLİŞKİ VAR MI?

Öğretmenlerin gelişimi ve mesleki yeterliliklerinin sağlanmasının temel koşulu, onların yaptıkları işi anlamlı bulmalarına, mesleki özerkliğe sahip olmalarına, okul ikliminin sağlıklı, özgür ve demokratik olmasına bağlıdır. Bu temel özelliklerin olmadığı bir ortamda, eğitime ilişkin her soruna eğitim biliminin değil, iktidarın siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşan bir anlayışla öğretmenlerin ve eğitimin niteliğinin artmasını beklemek mümkün değildir.

ÖĞRETMENLERE PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE DÖRT YILDA BİR SINAV UYGULAMASININ YASAL DAYANAĞI VAR MI?

Böylesi bir uygulama öğretmenin iktidara, işverene olan bağımlılığını artıracak; iş güvencesinin sürekli tehdit altında olmasından dolayı da istenilen ve belirlenen rolleri oynamak zorunda bırakılacaktır. Amaçlanan kamusal bir hizmet olarak eğitimi üreten, kamu emekçisi kimliğine sahip öğretmen yerine iktidarın hedeflerine ulaşmasında araç haline getirilen eğitimin, edilgen unsurlarından biri olma rolünü sıkışan ve bunu kabullenen öğretmenler üzerinden ‘makbul öğretmen’ kimliğinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu anlamda atılan her adım, öğretmenlerin halkın değil, iktidarın çıkarlarına göre çalıştırılmasını gündeme getirecektir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ VE VELİLERLE İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Eğitimde performans değerlendirme uygulamasının pek çok yönden öğretmenleri öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirmesi gündeme gelecektir. Öğrencileri ve velileri birer ‘müşteri’ olarak gören piyasacı mantığı eğitim sürecinin her aşamasında gündeme gelmesi, okullarda yaşanan kutuplaşma ve ayrışmaları daha da derinleştirecektir. Öğretmenlik mesleği eğitim süreçleri, atanma sorunları, çalışma koşulları, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, yetersiz maaşlar nedeniyle giderek değersizleştirilmiştir. Öğretmenlik mesleğini daha da itibarsızlaştırması kaçınılmaz olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı ayrım gözetmeksizin bütün eğitim emekçileri ve örgütlü oldukları sendikalar ortak mücadele etmelidir.

HER ONURLU İNSANIN YAPMASI GEREKTİĞİ GİBİ İSTİFANIN DA BİR SEÇENEK OLDUĞUNU ALENEN BEYAN EDİYORUZ

Yine ulusal basın kuruluşlarının haberlerinden edinilen bilgilere dayanılarak; Milli Eğitim Müdürünün :  “okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığı”beyanlarının araştırılmasını ve eğer bu sözlerin doğruluğunun tespit edilmesi durumunda Yaşar Demir’in alenen ilimizde ki eğitim öğretim kurumlarında öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde baskı kurarak huzurlu bir eğitim öğretim ortamının ortadan kaldırılmasına sebep verdiği aşikardır. Bu beyanların İlimizdeki tüm Eğitim Kurumlarında huzursuzluğa ve ayrımcılığa neden olacağı düşünüldüğünde gerekli araştırmaların yapılarak eğer varsa sorumlu veya sorumluların tespitini ve cezalandırılmasını talep etmekteyiz. Bartın valiliği 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma programı kapsamında okulların Atatürk posterleriyle süslenmesi ile ilgili yazı yazarken Bartın Milli Eğitim müdürü Atatürk posterleri kısmını çıkararak okullara göndermiştir. Bizler Veliler öğrenciler öğretmenler duyarlı Bartın Halkı olarak bu tip skandalların önlenmesi her koşulda ve her şartta takipçisi olacağımızı herkesin huzurunda açıkça söylüyor ve Her onurlu insanın yapması gerektiği gibi istifanın da bir seçenek olduğunu alenen beyan ediyoruz.”dedi

Müdür İstifa Sloganları Yaşar Demir Bartın
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sahta Para Uyarısı
Sahta Para Uyarısı
Jandarma Asayiş Bülteni
Jandarma Asayiş Bülteni
istanbul eskort