porno rokettube türk porno
Advert
Advert
Advert

Bartın Kızılay’ın Kapatma Kararına Karşı Hukuk Mücadelesi…!

Davanın Sonucu Bekleniyor

Bartın Kızılay’ın Kapatma Kararına Karşı Hukuk Mücadelesi…!
Bu içerik 1395 kez okundu.
Advert

Kızılay Derneği Bartın Şubesi’nin Kapatma Kararına Karşı Hukuk Mücadelesi.

AYDEMİR: KAPATMA KARARININ İPTAL EDİLMESİ İÇİN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNE DAVA AÇTI

Kızılay Derneği Genel Merkezi Bartın 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongre iptal kararına rağmen Türk Kızılay’ı Genel Merkezi yönetim kurulu 23.05.2017 tarih ve (10) sayılı kararı ile Kızılay Derneği Bartın Şubesinin kapatılarak feshine karar verilmiştir. Oysa Bartın 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda iptal edilen kongre aynı üyelerle yeniden yapılmalıdır. Davacı Bartın Kızılay Derneği Yönetim Kurulu eski muhasip üyesi Necdet Aydemir Kongrenin yenilenmesi yerine kolaycılık olan Bartın Kızılay Şubesinin feshedilmesine ait kararın iptal edilmesi için Asliye Hukuk Hâkimliğine dava açmıştır. Davanın sonucu beklenmektedir. Kızılay Derneği Bartın Şubesi’nin feshedilip kapatılmasına rağmen fotoğraftaki görünen şahısların şubeye gitmeleri ve ekonomik faaliyet göstermeleri Bartın kamuoyu tarafından merak konusu.

BARTIN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                   :

Necdet AYDEMİR (T.C. NO: 10215162288)

 Kemerköprü Mah. Yukarı Sok. İrfan Sağ Sitesi C Blok K.2 NO:7

 Merkez/BARTIN

 

VEKİLİ                         :

Av. Berkay DAL

Kum Mah. Hamam Sok.  No:7/102 Amasra/BARTIN

 

DAVALI                   :

Türk Kızılayı Derneği Genel Merkezi

KONU                       :

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulunca hukuka aykırı olarak alınan 23/05/2017 tarih ve 10 sayılı Türk Kızılayı Derneği Bartın Şubesinin kapatılması (Feshi) kararının iptali istemidir.

 

AÇIKLAMALAR    :

 

 

                            Müvekkil Necdet AYDEMİR, Bartın Kızılay Derneği Yönetim Kurulu muhasip üyeliği görevini yapmakta iken Kızılay Derneği Bartın Şubesi olarak 20/02/2016 tarihinde seçimli genel kurul yapılmış; ancak genel kurulda birtakım usulsüzlükler meydana gelmiştir. Söz konusu usulsüzlüklerle ilgili müvekkil tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bahse konu suç duyurusuyla ilgili gerekli soruşturma yapılmakla dosya numarası 2016/905 Soruşturma’dır. 

                      Tarafımızca yine söz konusu usulsüz şekilde yapılan Genel Kurulun iptali için Bartın 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmış olup; dosya numarası 2016/80Esas olmakla dava neticesinde Kızılay Derneği Bartın Şubesince yapılan Seçimli Genel Kurulun usulsüz olarak gerçekleştirildiği sübut bulmuş ve davamızın kabulüne karar verilmekle 20/02/2016 tarihli Genel Kurul Kararının tüm sonuçları ile birlikte iptaline karar verilmiştir. İşbu karara karşı davalı Kızılay Genel Merkezince istinaf kanun yoluna gidilmiş olmakla dosya şuan ilgili Bölge Adliye Mahkemesindedir.

                     Bu sürecin devamında müvekkil, Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından Teftiş Kurulunca müfettişlerin gönderildiğini ve yapılan incelemeler neticesinde Kızılay Derneği Bartın Şubesinin kapatılma kararının alındığını ve böylece derneğin Bartın Şubesinin kapatılmış olduğunu şifahen öğrenmiş; bunun üzerine Bartın İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle ekteki cevabi yazı neticesinde Derneğin Bartın Şubesinin kapatıldığını resmi olarak öğrenmiştir. Söz konusu kapatma kararı hukuka aykırı olmakla iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

                      Her ne kadar kesinleşmiş olmasa dahi Bartın 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/80E., 2017/165K. sayılı kararı ile Seçimli Genel Kurulun tüm sonuçlarının iptal edilmiş olması neticesinde derneğin Genel Merkez Yönetim Kurulunca, Kızılay Derneği Bartın Şubesi kapatılmış ve böylece halihazırda kayıtlı üyelerle oluşturulacak geçici kurulun önüne geçilmek istenilmiş ve bu suretle de kanuna karşı hile yoluna gidilmiştir. Bu hususta da müvekkil Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca suç duyurusunda bulunmuştur.

                      Ekteki 38441285-489-E4496 sayılı, 17/08/2017 tarihli Bartın İl Dernekler Müdürlüğü’nün vermiş olduğu cevabi yazıda Türk Kızılayı  Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 28/07/2017 tarih ve 21/163 sayılı yazıları ile Kızılay Tüzüğünün 35/13. ve 47/17.maddelerine istinaden Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulunun 23/05/2017 tarih ve (10) sayılı kararı ile Bartın merkezinde kurulu ve faaliyette bulunan 74.001.025 kod numaralı Türk Kızılayı Derneği Bartın Şubesinin kapatılmasına (feshine) karar verildiği belirtilmiştir.

                      Kapatma (fesih) kararına dayanak olarak gösterilen Kızılay Tüzüğünün 35/13.maddesi şu şekildedir: Genel Merkeze karşı mali ve hukuki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen veya bu yükümlülüğünden kaçınmak için mevzuata karşı hile ve benzeri yöntemlere tevessül eden şube yönetimleri, Genel Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınır ve kayıtlı veya kaydedilecek üyelerle  geçici kurul oluşturulur. Geçici kurul oluşturulma imkanı bulunmadığı durumda ise şube, bu Tüzük hükümlerine göre yeniden açılabilecek hale gelinceye kadar Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Kapatılan şubelerin bütün para, mal ve eşyası Genel Merkeze intikal eder.” Söz konusu maddede belirtildiği üzere kapatma kararının alınabilmesi için öncelikle kayıtlı veya kaydedilecek üyelerle  geçici kurul oluşturulması, geçici kurul oluşturulma imkanı bulunmadığı durumda ise şubenin açılabilecek hale gelinceye kadar Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kapatılabileceği öngörülmüştür.

                      Davaya konu kapatma (fesih) kararı, dayanak gösterilen tüzüğe açıkça aykırı olarak alınmıştır. Şöyle ki, yukarıda da belirtildiği üzere öncelikle geçici kurul oluşturulması gerekirken Genel Merkez Yönetim Kurulunca bu yola hiç gidilmemiş; geçici genel kurul oluşturulabilme imkanının bulunmasına rağmen bu husus göz ardı edilmek suretiyle doğrudan Şubenin kapatılması yoluna gidilmiştir.

                     Yine aynı tüzüğün  Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 47.maddesinin 17.fıkrasında “Yeni şubeler açılmasına, mevcut şubelerden herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelenlerin kapatılmasına karar verir.” denilmektedir. Belirtmek gerekir ki Kızılay Derneği Bartın Şubesinin çalışamaz hale gelmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi kapatılma tarihine kadar faaliyet göstermiştir. Diğer taraftan Genel Merkez Yönetim Kurulunca Kızılay Derneği Bartın Şubesinin 20/02/2016 tarihli seçimi hali hazırda onaylamamış olmasının hukuki bir nedeni bulunmamakla ve keyfidir. Öte yandan seçimin onaylanmamasının yukarıda bahsi geçen tarafımızca ikame edilmiş ancak henüz kesinleşmemiş Bartın 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/80E. sayılı Genel Kurul Kararı İptal davasına dayandırılması halinde bu durumun hukuki dayanaktan yoksun olacağı da ayrıca izahtan varestedir.

                     Açıklanan sebeplerle 27146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’ne açıkça aykırı olarak alınan 23/05/2017 tarih ve 10 sayılı Türk Kızılayı Derneği Bartın Şubesinin kapatılması (Feshi) kararının iptali gerektiğinden işbu davayı ikame zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : 38441285-489-E4496 sayılı, 17/08/2017 tarihli Bartın İl Dernekler Müdürlüğü tarafından verilen cevabi yazı, Kızılay Derneği Bartın Şubesi Karar Defteri, Bilirkişi incelemesi, Tanık ve Her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER :      HMK, TMK, Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; davamızın kabulü ile Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulunca hukuka aykırı olarak alınan 23/05/2017 tarih ve (10) sayılı Türk Kızılayı Derneği Bartın Şubesinin kapatılması (Feshi) kararının iptaline, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                 Davacı Vekili
                                                                                  Av. Berkay DAL

Ek: Bartın İl Dernekler Müdürlüğü 38441285-489-E4496 sayılı,

         17/08/2017 tarihli cevabi yazısı

Bartın Kızılay Necdet Aydemir Hukuk Mücadelesi
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP il yönetimi onaylandı
CHP il yönetimi onaylandı
Organize suç örgütü çöktü
Organize suç örgütü çöktü
istanbul eskort