porno rokettube türk porno
Advert
Advert
Advert

Bartın Göz Ardı Edildi

Kırsal Kalkınmadan Bartın’ın Hakkının Yeteri Kadar Savunulmadığı Ortaya Çıktı

Bartın Göz Ardı Edildi
Bu içerik 1155 kez okundu.
Advert

Bakan Çelik Yalçınkaya’nın Sorularını Yanıtladı, Kırsal Kalkınmadan Bartın’ın Hakkının Yeteri Kadar Savunulmadığı Ortaya Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi M. Rıza Yalçınkaya, “2014-2020 Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonu (IPARD) Programı (IPARD II Dönemi)” başlığıyla hibe başvuru çağrısı yapılması ve “Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller” listesine Bartın’ın dâhil edilmemesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vermiş ve konuyu Meclis gündemine taşımıştı. Yazılı soru önergesine Bakan Çelik tarafından verilen yanıtları paylaşan Milletvekili Yalçınkaya, Bartın’ın IPARD Programına neden dâhil edilmediği ile ilgili Bartın kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konunun Meclis gündemine taşınmasının ardından, Bartın’ın neden IPARD Programına alınmadığı ile ilgili basınında yer alan haberlerde AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un açıklamaları yer almış, başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı illerin belirlenmesinde illerin göç hızı, gayri safi milli hasıladan aldıkları pay oranı ve illerin tarımsal potansiyelinden oluşan üç kritere bakıldığı öne sürülmüştür. Söz konusu bu üç kriter ile ilgili somut verilere ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in konuyla ilgili Milletvekili Yalçınkya’nın yazılı soru önergesine verdiği yanıtlara bakıldığında, IPARD Programı kapsamında hibe desteği ve yatırımın uygulanacağı iller belirlenirken bu kriterlere tam olarak uyulmadığı ve Bartın’ın hakkının yeteri kadar savunulmadığı ortaya çıkmaktadır. Bartın Milletvekili Yalçınkaya’nın 2014-2020 IPARD Hibe Programındaki Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller listesi belirlenirken hangi kriterlerin göz önüne alındığına ve nasıl bir değerlendirme yapıldığına ilişkin sorusuna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “IPARD programında yer alacak illeri ve sektörleri belirlemek ve IPARD Programı hazırlıklarına temel oluşturmak amacıyla, sektör analizleri yapılmış, bu çalışmalarda ilgili tüm bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla bir Yönlendirme Komitesi kurulmuş ve bu komite tarafından ilgili kurumların görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda ayrıca üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve teknik uzmanlarla alan gezileri yapılmış, konunun paydaşlarıyla çalıştaylar düzenlenmiştir. IPARD Programının Avrupa Komisyonunca onaylanması sürecinde, Çok Yıllı Gösterge Planı Belgesi (MIPD)’deki ilgili hükümler dikkate alınarak Avrupa Komisyonu ile Bakanlığımız arasında resmi müzakereler yürütülmüş, müzakereler sonucunda AB Komisyonunun sınırlı sayıda il öngörüsüne rağmen, Bakanlığımızın ısrarlı talepleri ve çalışmaları sonucunda 42 ilin desteklemeye alınması kabul edilmiş olup, seçim yöntemine ilişkin detaylı bilgiler IPARD Programında yer almaktadır” şeklinde yanıt verdi.

IPARD İLLERİ BELİRLENİRKEN BARTIN GÖÇ VERMEKTEDİR

IPARD Programının ana hedeflerinden birinin iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak kırsal kesimde yaşayan insanların büyük şehirlere göçünü azaltmak olduğu ifade edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı verilerine göre, Bartın göç veren iller arasında yer almaktadır. 2010 yılında Bartın’da -5,08 olan net göç hızı, 2011’de -5,64, 2012’de -0,98, 2013’de -1,31 ve 2014’de -5,84 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, Bartın ilinin göç verme trendinde olduğunu göstermektedir. Gerekli önlemlerin alınmaması ve maddi desteklerin sağlanmaması durumunda bu trendin artarak sürmesi beklenilmektedir. Bartın ilinin kayda değer oranda göç vermesine rağmen, 2014-2020 Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonu (IPARD) Programı (IPARD II Dönemi) başlığıyla hibe başvuru çağrısı yapılmış ve “Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller” listesinde yer bulamamıştır.  

TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANINA GÖRE

Bartın İlinin Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç Ve Net Göz Hızı Verileri

Yıllar

Nüfusu

Aldığı Göç

Verdiği Göç

Net Göç

Net Göç Hızı

2014

189.405

7.794

8.903

-1.109

-5,84

2013

189.139

 7.886

 8.133

-247

-1,31

2012

188.436

 7.145

 7.330

-185

-0,98

2011

 187.291

  6.560

7.619

-1.059

 -5,64

2010

 187.758

 6.902

 7.859

-957

 -5,08

 

       Kaynak: TÜİK, Ocak 2015

 

 

 

Gayri Safi Milli Hasıladan Alınan Paya Göre Bartın IPARD kapsamında olmalıydı

IPARD illerinin seçiminde bakılan bir diğer temel faktör gayri safi milli hasıladan alınan pay yani kişi başına düşün milli gelir olarak belirlenmiştir. TÜİK tarafından derlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’de Batı Karadeniz Bölgesi içinde yer alan TR81 bölgesi Zonguldak, Karabük, Bartın illerinden; TR82 bölgesi Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden; TR83 Bölgesi ise Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinden oluşmaktadır. En son açıklanan verilere göre, TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesi 2011 yılında toplam gayri safi katma değerden %1,3 pay alarak 26 bölge içinde 22. sırada yer alırken; TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesi %0,7’lik pay ile 25. sırada; TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgesi %2,7’lik pay ile 11. sırada yer almıştır. Bu dönemde Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 9.244 Dolar iken, TR81 bölgesinde 8.536 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı bölgeler düzeyinde toplam gayri safi hasıladan alınan pay miktarına göre, 26 bölge arasında aldıkları %1,3 pay ile 22. sıradaki T81’de yer alan Bartın, Zonguldak ve Karabük illeri IPARD Programına dâhil edilmezken, gayri safi milli hasıladan %2,7 oranında pay alan TR83 bölgesinde yer alan Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya ile gayri safi milli hasıladan  %0,7 oranında pay alan T82 bölgesinde yer alan Kastamonu ve Çankırı illeri IPARD Programı kapsamına dâhil edilmiştir. Bu tablo, IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınma desteği sağlanacak illerin belirlenmesinde kullanılan ölçütler arasında yer aldığı öne sürülen gayri safi hasıladan yüksek oranda pay alıyor olma kriterine uyulmadığını göstermektedir. Gayri safi milli hasıladan daha yüksek oranda pay alan TR83 bölgesinde yer alan tüm iller IPARD Programı kapsamına alınırken gayri safi milli hasıladan daha düşün oranda pay alan TR81 bölgesinde yer alan Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinin kapsam dışı bırakılmış olması anlaşılamamaktadır.

BARTIN’IN HAYVAN ÜRETİCİLİĞİNDE, ÜRETİMDE, PAZARLAMADA POTANSİYELİ VARDIR

IPARD illerinin seçiminde kullanılan üçüncü temel kriterin illerin sahip olduğu tarımsal potansiyel olduğu ifade edilmektedir. Tarımsal potansiyel ifadesinden hayvan sayısı, üretim miktarı ve pazarlama potansiyeli gibi değişkenler anlaşılmaktadır. TÜİK 2014 yılı verilerine göre Bartın’da toplam 1 milyon 16 bin 901 büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı bulunmaktadır. IPARD II Programına dâhil edilen Kastamonu’da ise toplam 658 bin 323 büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı bulunmaktadır. Üretim miktarı bakımında iki il karşılaştırıldığında, 2014 yılı itibariyle Bartın’da toplam 57 bin 898 litre süt üretimi yapılırken, Kastamonu’da 290 bin 399 litre süt üretimi yapılmaktadır. Pazarlama potansiyeli ve avantajları bakımından Bartın ilinin Kastamonu ilinden çok da geride olduğunu iddia etmek pek de mümkün görünmemektedir. IPARD Programı kapsamına alınan ve alınmayan iller ile ilgili ortaya konulan bu somut veriler; IPARD kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımların uygulanacağı illerin belirlenmesinde kullanıldığı iddia edilen kriterlere tam olarak uyulmadığı, Bartın ilinin 42 il arasına alınmayarak kırsal kalkınma fırsatından mahrum bırakıldığı, hakkına yeteri kadar sahip çıkılmadığı ve hakkının yenildiğini ortaya koymaktadır.  Bartın Milletvekili Yalçınkaya’nın 2014-2020 IPARD Programı kapsamında hibe desteği yapılacak 42 il arasında Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinin bulunmamasını sorması üzerine Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Çelik,  “Bakanlığımızca 42 ilin dışında kalan 39 ilde IPARD benzeri ulusal destek programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) desteklerinin kapsamı genişletilmiş ve destek limitleri artırılmıştır. Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan KKYDP kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik yatırımlar ile makine-ekipman alımları ve damla-yağmurlama sulama yatırımları için %50 hibe desteği verilmektedir. Kırsa Kalkınma Destekleri kapsamında: Bartın’da; 16 proje tamamlanmış, 2,3 Milyon TL hibe desteği verilmiştir. 2007-2015 yılları arasında 2.267 adet yeni makine-ekipman alımına 4,4 Milyon TL hibe desteği verilmiştir. Zonguldak’ta; 16 proje tamamlanmış, 3,7 Milyon TL hibe desteği verilmiştir. 2007-2015 yılları arasında 2.980 adet yeni makine-ekipman alımına 7,4 Milyon TL hibe desteği verilmiştir. Karabük’te; 11 proje tamamlanmış, 2,9 Milyon TL hibe desteği verilmiştir. 2007-2015 yılları arasında 1.100 adet yeni makine-ekipman alımına 2,9 Milyon TL hibe desteği verilmiştir.”

şeklinde açıklamalarda bulundu.

Rıza Yalçınkaya Faruk Çelik Kırsal Kalkınma IPARD
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP il yönetimi onaylandı
CHP il yönetimi onaylandı
Organize suç örgütü çöktü
Organize suç örgütü çöktü
istanbul eskort