Advert Advert Advert
Sivil Toplum
Giriş Tarihi : 01-07-2021 19:34   Güncelleme : 21-07-2021 22:59

Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi genel kurulu yapıldı

Ali Kalaycı yeniden Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şube başkanlığına seçildi.

Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi genel kurulu yapıldı

ŞUBE BAŞKANI ALİ KALAYCI: EMEKLİLERİMİZİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ……….

Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi Genel Kurulu, 29 Haziran 2021 tarihinde Belediye cep sinamasında yapıldı. Genel kurulda konuşan Şube Başkanı Ali Kalaycı, dernek olarak emeklilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, her şeyden önce insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, emeklilerimize verilen bir değer olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurula sunulan çalışma raporunda emeklilerimizin sorunlarının değerlendirildiği açıklayan Kalaycı şu görüşleri dile getirdi.

EMEKLİ AYLIKLARINDA EŞİTLİK SAĞLANMALI………

Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışan sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi, Genel Merkezimizin en köklü bir şubesi olarak, emeklilerimizin sorunlarına çözüm getirilmesi için mücadele etmektedir.

Kamuoyu oluşturma gibi, bir görevimiz vardır. Basın açıklamaları, Genel Merkezimiz tarafından her ay çıkarılan Dergimiz ve Bartın Şubemizin (tuedbartin.org.tr) internet sayfamız ile emeklilerimizin talepleri ve sosyal güvenlik hakları değerlendirilmektedir.

Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, insanlığın karşılaştığı en riskli bir hastalıktır. Salgın ile mücadele eden başta doktorlarımız olmak üzere, sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Gece gündüz demeden hizmet eden doktorlarımıza her türlü desteğin verilmeli ve sağlık çalışanlarının meslek hastalığı sigortasından yararlanması için 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılmalıdır.

“Evde kal” çağrılarına yaşlı ve emeklilerimiz uymuş ve devletimize ve milletimize önderlik yapmıştır. Bu salgın sürecinde ekonomimiz zorluklar ile karşılaşmış, istihdamın korunması için kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarıyla istihdamda olan insanlarımıza destek olunmuştur. Sosyal güvenlik destek primiyle çalışan emeklilerimizden ücretsiz izine ayrılan veya işten çıkarılanların emekli aylıkları olduğundan, 1.500 TL “nakdi ücret” desteği ödenmemiştir. Bu durum, eşitliğe aykırı bir uygulama olmuştur.

VİRÜS İLE MÜDELEDE AŞININ ÖNEMİ VAR………

Kapanan işyerlerimiz ise, en büyük zorluğu yaşayan hizmet sektörü olmuş ve yapılan destekler yetersiz kalmıştır. Devletimiz, uzun yıllardır bütçeye vergileriyle destek olan esnafımıza daha kapsamlı destek olmalı ve bu zorlu süreçten en az zararla çıkılmalıdır.

Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi, kapanma sürecinde kurallara uymuştur. Emeklilerden uzak kalan bu dönemin en kısa sürede sona ermesini temenni ediyoruz. Sağlık hakkı, en temel insan hakkıdır. Aşının hızlı bir şekilde nüfusumuzun tamamına yapılması durumunda, hayatımız normale dönecek ve dünya rahat bir nefes alacaktır.

Derneğimiz, emeklilerin kendi evidir. Emeklilerimize hizmet etmede üzerimize düşen görevleri eksiksiz yapmaya çalışacağız. 

Sağlık hakkı, en temel insan hakkıdır. Aşının hızlı bir şekilde nüfusumuzun tamamına yapılması durumunda, hayatımız normale dönecek ve dünya rahat bir nefes alacaktır.

Genel Kurulumuz, gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yeni dönemin emeklilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

EMEKLİLERİMİZİN TALEPLERİ

Emeklilik, kutsal bir hak olduğu gibi, devletimiz de insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi konusunda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelidir. Her bir çalışanın güvencesi, emekli aylığına hak kazanmaktır. Bu nedenle, sosyal güvenlik haklarının korunması için sigortalı çalışmak, işçi ve işverenlerin ortak sorumluluğunda bir görev olarak görülmelidir.

Emeklilik, geçim zorluğu yaşamadan ve huzur içinde geçmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle, emekli aylıklarının seviyesi ve geçim koşullarını karşılayacak bir ödemenin yapılması, sosyal devlet olmanın da bir yükümlülüğü olarak değerlendirilmelidir.

Sosyal güvenlik sistemimiz, eşitliği koruyacak şekilde yönetilmediğinden, emekli aylıkları arasında büyük farklılıklar vardır. Avrupa Birliği ülkelerinin emeklilik sistemlerine bakıldığında, hangi dönemde emekli olmanın bir farkı yoktur ve eşit emekli aylığı ödenmektedir.

Ülkemizde ise, sosyal güvenlik mevzuatında sıkça yapılan değişiklikler, 2000 öncesi ve 2000 sonrası dönemde emekli olanlar arasında emekli aylıklarında eşitsizlikleri getirmiştir. Giderek büyüyen bu soruna çözüm getirilmesi için Genel Merkezimiz ve şubelerimiz mücadele vermekte; emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için 2000 sonrası emeklilerimizin intibakının yapılmasını talep etmektedir.

Türkiye Emekliler Derneği, 2000 öncesi emeklilerimizin intibakının yapılamasını başarmıştır. 6283 sayılı Kanunla yapılan 2000 öncesi emeklilerin intibakları, aynı şekilde 2000 sonrası emeklilerimize de uygulanmalıdır.

Emekli aylıklarında iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Taban emekli aylıklarındaki kayıplar, emeklilerimizin geçimlerini zorlaştırmaktadır. Taban emekli aylıkları, asgari ücret ile eşitlenmelidir. 2000 öncesinde asgari ücretle çalışan bir sigortalı emekli olduğunda, net asgari ücretten daha fazla aylık almaktaydı. 2000 sonrası dönemde asgari ücretle çalışan sigortalarımızın büyük çoğunluğu emekli olduğunda, net asgari ücretin çok altında bir ödemenin yapılması, emekli aylıklarındaki kayıpların büyüklüğünü göstermektedir.

Kaldı ki, emekli aylıklarındaki düşmelere çözüm olarak getirilen en az aylık ödemesinin katkısı da sınırlı kalmıştır. Nisan 2020 itibariyle en az aylık ödemesi olan 1.500 TL’nin bir yılı aşkın süredir sabit kalması da ayrı bir mağduriyet getirmiştir. 1.500 TL’nin altında aylıkları olan emeklilerimize, tüfe zamlarıyla gerçek aylıkları 1.500 TL’ye gelene kadar sabit bir ödemenin yapılması, sosyal güvenlik sistemimizin iyi yönetilmediğinin de bir sonucudur. 

Sosyal güvenlik sistemimiz, planlı ve programlı yönetilmediğinden, emeklilerimizin mağduriyetlerine gerçekçi çözümler getirilememektedir. Anayasamızın 60. Maddesinde, sosyal güvenliğin bir insan hakkı olduğu hüküm altına alınmış, norm ve standartlara göre sistemin yürütülmesi konusunda devletimize de yükümlülük verilmiştir. Bu maddeye rağmen, her bir siyasi iktidar farklı kanunlar çıkarmış ve sistemin eşitlik esaslarına göre yürütümünde başarı elde edilmemiştir.

Türkiye Emekliler Derneği, sistemin iyileştirilmesi ve emeklilik gibi kutsal bir hakkın her bir emeklilerimize eşit bir şekilde uygulanması için mücadele vermektedir.

Derneğimiz, emeklilerimizin taleplerini gündeme getirmiş ve sorunlara çözüm bulunması için raporlar hazırlamış ve Hükümetlerle paylaşmıştır. Sosyal diyalog içinde elde ettiğimiz başarılar olduğu gibi, çözüm bekleyen taleplerimiz de bulunmaktadır.

Derneğimizin mücadelesiyle, bazı yıllar emekli aylıklarına seyyanen zamlar ve iyileştirmeler yapılmıştır. Genel Merkez ve şube çalışmalarımız ile insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin çabası içindeyiz.

Derneğimiz, emeklilerimizin hakkını arayan örgütlü gücüdür. Her bir emeklinin Derneğimize üye olması, hak aramamızda büyük bir destek olacaktır. Örgütlü toplumlar, siyasete taleplerini kabul ettirmektedir. Örgütlü kuruluşların saygınlığı ve gücü arttıkça, demokrasimiz de güçlenmektedir. 

Sayıları 13 milyonu bulan emeklilerimizin derneğimiz çatısı altında güçlerini birleştirmesini bekliyoruz. Trabzon’da yaşayan emeklilerimiz üye olmalı ve Derneğimizin imkânlarından yararlanmalıdır. Her bir emeklimizin sorunlarına uzman kadromuzla cevaplar verilmektedir.

EMEKLİ AYLIKLARI HESAPLANMASI VE ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Emekli Aylığı Hesaplanması

Sigorta mevzuatımızda yapılan değişiklikler, emekli aylıkları hesaplanma sisteminde  farklılıklara neden olmuştur. 2000 öncesinde uygulanan gösterge sisteminin kaldırılması ve çalışılan dönemlerde yürürlükte olan mevzuatlara göre emekli aylıklarının hesaplanması, emekli aylıklarında kayıplara neden olmuştur. Yapılan değişikliklerle, norm ve standart birliğinden uzaklaşılmış ve emekli aylıklarında bütünlük sağlanamamıştır.

2000 öncesi, 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrası dönemlerde sigortalı çalışması olanlara  “karma sisteme göre emekli aylığı hesaplanması”, bütünlüğü bozmuştur. Karma sistemle, farklı olan aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayıları üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması, hak kayıplarını ve emekli aylıklarında eşitsizlikleri giderek büyütmüştür.

Karma sistemin getirmiş olduğu eşitsizliklerin düzeltilmesi için intibak yapılmalıdır. İntibak; prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların, emekli olunan tarihine bakılmaksızın eşit aylık ödenmesini öngörmektedir. 2000 önce emeklilerimize yapılan intibakın kuralları aynı şekilde 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanmalıdır.

Emekli Aylıklarına Yapılan Artışlar

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, altı aylık tüfe oranına göre zam yapılmaktadır. Emekli Sandığı emeklilerine ise, kamu çalışanlarının toplu sözleşme maddelerinde ücret artışlarına göre zamlar yansıtılmaktadır.

Görüldüğü gibi, emekli zamlarında bile bütünlük sağlanamamıştır. Tüfe oranlarına göre yapılan zamlar, gerçek enflasyonun altında kalmaktadır. TÜİK tarafından oluşturulan 415 madde grubu üzerinden yapılan tüfe artışlarının büyük çoğunluğu, emeklilerimizin harcamalarını temsil etmediğinden, yapılan zamlar düşük kalmaktadır.

Bu nedenle, bazı yıllar Derneğimizin girişimleri sonucu, yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılmıştır. Yüksek aylık alanlara yüzdeli zam tercih edilebilir. Belli tutarın altında olan aylıklara ise, seyyanen zam yapılmalıdır. Geçmişte bunun örnekleri olduğundan, bu talebimiz dikkate alınmalı ve seyyanen zam ile birlikte emeklilere büyümeden pay verilmelidir.

Yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimize katkısı sınırlı olduğu gibi, emekli aylıkları arasında makası da büyütmüştür.

Kurumlara Göre Aylıklar  (2021 Ocak)

TL

En Düşük Memur Maaşı

3.991,40

En Yüksek Memur Maaşı

16.834,70

Ortalama Memur Maaşı

4.663,60

Net Asgari Ücret

2.825,90

En düşük SSK Emekli Aylığı (2000 öncesi)

2.419,8

En düşük SSK Emekli Aylığı ( 2000 öncesi hizmeti yoksa)

1.500,00

Ortalama SSK Emekli Aylığı (2000 öncesi hizmeti varsa)

2.682,5

Ortalama SSK Emekli Aylığı ( 2000 öncesi hizmeti yoksa)

1.750,50

En Düşük Bağ-Kur Esnaf Emekli Aylığı (2000 öncesi hizmeti varsa)

2.104,50

En Düşük Bağ-Kur Aylığı (2000 öncesi hizmeti yoksa)

1.500,00

Ortalama Bağ-Kur Esnaf Emekli Aylığı (2000 öncesi hizmeti varsa)

2.486,90

Ortalama Bağ-Kur Esnaf Emekli Aylığı (2000 öncesi hizmeti yoksa)

1.500,00

En düşük Emekli Sandığı Aylığı

3.020,50

Ortalama Emekli Sandığı Aylığı

3.650,50

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA