Advert Advert Advert
Yerel Yönetimler
Giriş Tarihi : 14-04-2021 16:08   Güncelleme : 07-05-2021 12:16

Kısıtlamaların ayrıntıları belli oldu

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bartın Valisi Sinan Güner Başkanlığında, olağanüstü toplandı.

Kısıtlamaların ayrıntıları belli oldu

Koronavirüs Salgını nedeniyle 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19:00’ dan itibaren İlimiz genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya ve diğer tedbirlere yönelik aşağıdaki kararlar alındı.

    Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.04.2021 Çarşamba günü Vali Sinan Güner Başkanlığında, olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19:00’ dan itibaren İlimiz genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya ve diğer tedbirlere yönelik aşağıdaki kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada:

 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30.03.2021 tarih ve 14 no’lu kararının 1. maddesinin A bendi ile “İlimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21:00 – 05:00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma günü saat 21:00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05:00’ da bitecek şekilde uygulanmasına,” karar verilmişti. İlimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 19:00-05:00 saatleri arasında hafta sonu Cuma günü saat 19:00’da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05:00’ da bitecek şekilde uygulanmasına,
 2. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergâhı ile sınırlı olmak kaydıyla; 
  1. TBMM üyeleri ve çalışanları, 
  2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), 
  3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, 
  4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, 
  5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, 
  6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), 
  7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, 
  1. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
  2. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
  3. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, 
  4. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
  5. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,
  6. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
  7. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
  8. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,
  9. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, 
  10. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,
  11. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
  12. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
  13. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,
  14. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
  15. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,
  16. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,
  17. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,
  18. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
  19. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
  20. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
  21. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
  22. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
  23. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),
  24. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
  25. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
  26. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,
  27. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,
  28. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,
  29. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,
  30. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,
  31. Durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde Millî Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının,
  32. Apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,
  33. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,
  34. Sadece yarış̧ atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış̧ ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,
  35. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,
  36. Kurum adresi, çalışma/ders programını içeren belge ile belgelendirmek kaydıyla daha önceki eğitim planlamaları doğrultusunda eğitime devam eden özel güvenlik eğitim kurumları ile bu kurumlarca kullanılan uygulama alanları ve özel poligonlar, bu kurumlarda görev yapan yönetici, uzman eğitici ve diğer personeli ve eğitim gören kursiyerler,
 3. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımların uygulanmasına,
 4. Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dâhil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,
 5. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, balıkçı, kuruyemişçilerin ve online sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,
 6. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olmasına (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir), vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine,
 7. Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilmesine, iftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilmesine, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine ve ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,
 8. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatlerinin hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmesine, zincir marketlerin ise saat 10.00’da açılmasına,
 9. Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,
 10. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmemesine (Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz ile çalışan gençlerimiz durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebileceklerdir),
 11. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmemesine, bu çerçevede;
  1. Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
  2. Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
   1. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
   2. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
   3. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
   4. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
   5. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
   6. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
   7. Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
   8. Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
  3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.
 12. 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edilmemesine, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilmelerine, aynı şekilde online yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilmelerine,
 13. Aşağıda belirtilen iş yerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilmesine,
  1. Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
  2. Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  3. İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler,
  4. Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
 14. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin iptaline,
 15. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmesine, bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim yasağının devamına, düğünlerin yapılmamasına,
 16. Şehir içi toplu ulaşım araçlarına koltuk kapasitesi kadar yolcu alınmasına (bu yolcuların yarısı koltukta yarısı ayakta taşınacaktır),
 17. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerine ziyaretçi kabul edilmemesi tedbirinin devamına,
 18. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 20.11.2020 tarih ve 74 no’lu kararının 9. maddesi ile; “İlimiz genelinde faaliyetlerine devam eden otel ve konaklama tesislerinin restoran, kafe, bar gibi müştemilatlarından sadece konaklama amacıyla tesiste bulunan müşterilerin faydalanmasına, konaklayan müşterilerin haricinde dışardan müşteri kabul eden bu tesisler ve yöneticileri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca adli işlemlerin yapılmasına” karar verilmiş, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 29.11.2020 tarih ve 75 no’lu kararının 3. maddesi ile de “İlimiz genelindeki otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarının yasaklanmasına, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarındaki müzik yayınının (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) en geç saat 22.00’de sonlandırılmasına,” karar verilmişti. Bu kararlara ilave olarak turistlik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) bulunan yeme-içme yerleri sadece konaklamalı müşteriler ile sınırlı olmak ve aynı masada en fazla iki kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmelerine, konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonlarının yapılmamasına, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımla bu tesislerden faydalanan ve faydalandıranlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca adli işlemlerin yapılmasına,
 19. Çeşitli iş yerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim uygulamaları kontrolsüz şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olabileceğinden iş yerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerine yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyotlarla indirim uygulamalarının yapılmasına,
 20. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 02.03.2021 tarih ve 9 no’lu kararının 3. maddesi ile İlimiz genelinde çalışanlar için uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri iptal edilmişti. Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilmesine, idari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilmesine ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasına, çalışma koşulları, şartları ve imkânları uygun olan özel sektör firmalarında da esnek çalışma yöntemlerine geçilmesi hususunda teşvik edilmesine,
 21. 02.03.2021 tarih ve 3601 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile getirilen tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan 15 Nisan 2021 tarihine kadar ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğunun 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilmesine, negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucunu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına ilişkin iş ve işlemlerin daha önceden yayımlanmış olan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda yerine getirilmesine,
 22. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 09.02.2021 tarih ve 3 no’lu kararının 1. maddesi ile “İlimiz genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ile resmi ve özel tüm anaokullarında 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren tam gün olarak yüz yüze eğitime geçilmesine karar verilmiş”, 01.03.2021 tarihli ve 8 no’lu kararının 5. maddesinin a bendi ile de “İlkokullarda, haftada 2 (iki) gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim verilmesine” karar verilmişti. İlimiz genelindeki okul öncesi eğitim kurumları hariç olmak üzere ilkokulların tüm şubelerinde (ana sınıfları dahil), yüz yüze eğitime devam eden ortaokulların 5. , 6. ve 7. sınıfları ile liselerin 9., 10. ve 11. sınıflarında   yüz yüze eğitime 14.04.2021 tarihinden itibaren ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine,
 23. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.03.2021 tarihli ve 8 no’lu kararının 5. maddesinin g bendi ile  “Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze devam edilmesine” karar verilmişti. İlimiz genelindeki tüm destekleme ve yetiştirme kurslarında (ortaokul 8. sınıflar, lise 12. sınıflar ve mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile bu öğrencilere yönelik Özel Öğretim Kurumları’ndaki kurslar hariç) yüz yüze eğitime ara verilmesine,
 24. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınan ilk teravih ile beraber idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayı münasebeti ile aşağıdaki tedbirlerin alınmasına;
  1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,
  2. Teravih namazlarının evde kılınmasına,
  3. Son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususunun göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri, teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla belediyeler, müftülükler ve kolluk birimlerince gerekli duyuruların yapılmasına,
  4. Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde vatandaşlarımızın yürüme mesafesindeki cami ve mescitlerde vakit namazlarını kılabilmelerine,
  5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı Valilik koordinesinde belediyeler, muhtarlıklar ve müftülüklerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına,
  6. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşacak mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için Valilik koordinesinde belediyeler, muhtarlıklar ve müftülüklerce mezarlıkların giriş ve çıkışları ayrı olarak planlanıp, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,
  7. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler tarafından toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılmasına,
  8. Ramazan ayı süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda denetim komisyonları, belediyeler ve ilgili meslek odaları tarafından fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik tedbirler başta olmak üzere daha önce belirlenen market ve semt pazarları için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısından fazla müşterinin kabul edilmemesi yönündeki kararların hassasiyetle uygulanarak denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine,
  9. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firmalara/işletmelere yönelik denetimlerin Valilik ve Kaymakamlıklar koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından arttırılmasına, aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına,
 25. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 04.04.2021 tarihli ve 15 no’lu kararının 1. maddesi ile “İlimiz merkeze bağlı Yanaz Köyü’nün 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’inci ve 72’inci maddeleri gereğince 05/04/2021 günü saat:05.00’dan itibaren ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına, köye giriş ve çıkışların yasaklanmasına” karar verilmişti. Yapılan değerlendirme sonucunda karantina sürecinde vaka sayılarında kayda değer azalış meydana geldiği anlaşıldığından İlimiz merkeze bağlı Yanaz Köyü’ndeki karantina kararının 14.04.2021 tarih ve saat 13.00’dan itibaren kaldırılmasına,
 26. Yeni bir karar alıncaya kadar İlimiz genelinde yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti/dernek/sivil toplum kuruluş binalarının içerisinde, önünde (binaların içerisinde olması halinde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler’in” alınması şartıyla) veya İl Merkezinde Cumhuriyet Meydanında, ilçelerde kaymakamlıklarca belirlenecek sosyal mesafenin sağlanabileceği uygun alanlarda 30 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcı ile maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edilmesi şartıyla yapılabilmesine,
 27. 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33. Maddesi gereğince Bartın Merkez İlçeye bağlı Kırtepe Mahallesi ile Ellibaş, Esbey, Çeştepe ve Sipahiler köylerinde 06 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık ara seçimleri yapılacağından;
  1. Hafta sonları ve resmi tatil günlerine denk gelen 23-24-25 Nisan 2021 tarihlerinde Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi’nde görev yapan personel ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Seçim Müdürlüğü personelinin bu tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına,
  2. 23-24-25 Nisan 2021 tarihlerinde muhtarlık ara seçimlerinin yapılacağı Kırtepe Mahallesi ile Ellibaş, Esbey, Çeştepe ve Sipahiler köyleri ile ilgili MERNİS adres kaydı yaptırmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmalarına,
 28. Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir." denildi
NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA