Advert Advert Advert
Yerel Yönetimler
Giriş Tarihi : 25-11-2020 17:23   Güncelleme : 18-12-2020 14:30

2021 Yılı İl Öze İdare Bütçesi 65.000.000.00 TL

Bartın İl Genel Meclisi 2021 mali yılı bütçesini karara bağladı.

2021 Yılı İl Öze İdare Bütçesi 65.000.000.00 TL

2021 MALİ YILI BÜTÇESİ İL GENEL MECLİSİNDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ…

Kaynak: Nurdanur METİN

    2021 Mali yılı bütçesi ile ilgili kapsamlı bir şekilde değerlendirme yapan İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Kasım ayı meclis toplantılarının bütçe dönemine denk gelmiş olması nedeniyle 20 gün olarak planlandığını, bütçe görüşmelerine ilişkin yürütülen çalışmaların son gününde 2021 mali yılı performans planı ile çalışma ve yatırım programlarını kapsayan 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesinin 65.000.000.00 TL olarak kabul edildiğini söyledi.

     Başkan Dursun açıklamalarının devamında şunları ifade etti: Meclisin 2020-2024 Mali Yıllarını Kapsayan 5 Yıllık Stratejik Plandaki hedefleri öne alarak Performans Planı ile Çalışma Ve Yatırım Programının hazırlandığını, performans planı ile çalışma ve yatırım programlarını kapsayan gelir ve gider bütçesinin de 65 milyon olarak mecliste oy çokluğu ile kabul edildiğini söyledi. Bu anlayış içerisinde yürütülen çalışmalarla 2021 mali yılı bütçesinin toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir bütçe olmasına da büyük özen gösterdiklerini ifade ederek “Bütçeler tahmini gelirleri ortaya koyan çalışmalardır. O nedenle gerçekçi bir bütçeyi yapmakta çok önemlidir.” Dedi. Ayrıca yapmış oldukları programların hizmet bekleyen çalışmalar olduğunu ve bu sebeple 7. Dönem Meclisimizin halkımızı umutsuzluğa düşürmeden ve meclise olan güvenlerini boşa çıkarmamanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

     Başkan Dursun 2014 yıldan günümüze kadar yapılan bütçeleri büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek gerçekleşen bütçelerle ilgili yıl yıl yaptığı değerlendirmesinde 30 milyon olarak belirlenen 2015 yılı bütçesinde yüzde yüz bir gelir gerçekleşmesinin yaşandığını, 34 milyon olarak belirlediğimiz 2016 bütçesinde de yüzde 98 lere ulaşan bir gelir gerçekleşmesinin yaşandığını, 2017 bütçesinde ise 1 milyon fazla vererek bir ilki yaşadıklarını söyledi. 2018 bütçesinde ise gelir gerçekleşmesi ve bütçe fazlası açısından özel idare tarihi içerisindeki tüm zamanların rekoru kırılarak bütçenin yıl içerisinde 1 milyon 800 bin TL fazla verdiğini, 2019 bütçesinin de denk geldiğini, 2020 bütçesinde de önemli bir şaşmanın yaşanmayacağını söyleyen Başkan, 2021 bütçesinde de aynı başarıyı yakalayacaklarından şüphe duymadıklarını bütçelerin öngörü çerçevesinde tahmini gelirlerin hesaplanmasıyla oluşturulduğunu ifade etti. Başkan, geçmiş 7 yılın başarısındaki en önemli sırrın ise ‘Ayağı yere basan ve kimseyi boş umut vaat etmeyen gerçekçi bütçelerin hazırlanması’ olarak değerlendirdiklerini, bunun yanı sıra yine son 7 yılın ortalama yatırım giderlerine bakıldığında bütçe içerisindeki oranının % 40 lar da olmasının tesadüf olmadığını bu anlayış ile yapılan tüm çalışmaların başarıyı da kaçınılmaz kıldığını söyledi.

    Bu kapsamda 65 milyon olarak belirlenen 2021 mali yılı bütçesinin dağılımı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dursun; Personel giderlerinin bütçe içerisindeki oranının % 21, mal ve hizmet alımı giderlerin % 30, kurumlara ödenen kanuni payların %8, en önemlisinin ise yatırım giderlerinin % 41 olarak belirlenmiş olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Böylesine önemli bir rakamı yatırıma dönüştürebilen il özel idarelerinin az sayıda olduğunu, kendi bütçeleri içerisinde borçsuz olarak yatırımlarını istikrarla sürdüren sayılı özel idarelerin arasında olmaktan da büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

    Özellikle Başkan, 65 milyon olarak belirlenen 2021 yılı bütçesinin de hizmet bekleyen tüm kesimlere yansıtılarak planlandığını açıkladı.

YOL VE ULAŞIM SEKTÖRÜNDE ASFALT PLENTİMİZİ YENİLEYEREK MAKİNE PARKIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

    2020 yılı köydes ve özel idare programları ile ilgilide açıklamalarda da bulunan Dursun, İl genel meclisi kararıyla 2020 yılı bütçesinde Yol Ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne 9 milyon TL ödenek verildiğini, bu ödenek ile çalışma yatırım programında 67 km sıcak asfalt, 4 km sathi kaplama, 6 km kuru beton, 2,5 km ıslak beton, 10 km füllerli stabilize, 14 km kilitli parke taşı yol yapımı olarak yer verdiklerini ve çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlanarak programların yapımına devam edildiğini yıl sonunda da programların bitirileceğini söyledi.

    Bunun yanında köydes projesi kapsamında ilimize gönderilen 22 milyon TL ödeneğin tamamının yol ve ulaşım hizmetleri ile içme suları projelerine aktarıldığını, bu ödeneklerin 10 milyon TL. sinin içme sularına ayrılarak 83 proje olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Devamında bu projelerin 25 adedinin içme suyu yetersiz olan köylerde derin sondaj olarak planlandığını, bu sondajların bugüne kadar 23 ünün tamamlanarak büyük bir bölümünde istenilen miktardaki su kaynaklarına ulaşıldığını, bu projelerin içerisinde en büyük projenin merkez ilçede Arıönü, Akbaba, Kızılelma, Hacıosmanoğlu ve Çiftlik köylerini kapsayan gurup suyunun sondaj ve yeni tesisinin yapım işi olduğunu söyleyen Dursun, yıllarca su sıkıntısı yaşayan bu bölge için bu sene radikal bir karar ile Arıönü köyünde geçmişte içme suyu için kurulan mevcut sondajların hemen yanına açtıkları 300 metre derinliğindeki sondajda saniyede 30 litre suya ulaşılmasıyla büyük bir sevinci bölge halkıyla birlikte yaşadıklarını ve 5 köyü kapsayan içme suyu projesinin de ihalesinin yapıldığını, işin bitim tarihinin ise Kasım ayı sonu olarak planlandığını ve bu vesileyle bölge halkının bir dahaki sene bol ve kaliteli suya kavuşturulmuş olacağını söyledi.

Su kaynağına ulaşılamayan köylerde ise su ve kanal hizmetler müdürlüğümüzce yine farklı arayışın devam ettiğini söyleyerek yapılacak sondajlar ile de içme suyu sıkıntısı yaşayan köylerimizi bol ve kaliteli suya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

    Köydes Ödeneğinin diğer kısmıyla da ana grup yollarında standardı yüksek yolları oluşturabilmek amacıyla 37,5 km sıcak asfalt, 13 km kilitli parke taşı, 1,2 km sathi kaplama ile toplamda 51,7 km yol yapımının gerçekleştirildiğini Bu kapsamda 2021 yılı çalışma yatırım programında yer alan asfalt plentinin ödeneğinin programda yer aldığını, kış mevsiminde kurulum ihalesinin gerçekleştirileceğini, yeni sezona kapasitesi 3 kat artırılmış şekilde çalışmaların hız kazanacağını söyledi.  Kırsala hizmet götürebilmemiz için Köydes projeleriyle bizleri destekleyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yine bu ödeneklerin ilimize aktarılmasında önemli katkıları olan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkür ediyor, alanda bu projelerin başarıyla uygulamasını sağlayan Genel Sekreterimiz Metin Çetin’e ve tüm ekibimize de gayretleri için teşekkür eder, kolaylıklar ve başarılar diliyoruz dedi.

    2021 mali yılı performans ve çalışma yatırım programında Yol Ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne 12.629.581,00 TL ödenek verildiğini, bu ödenek ile çalışma yatırım programında 37.684 ton (62 km) sıcak asfalt, 4,73 km sathi kaplama, 3,97 m3 kuru beton, 1677 m3 ıslak beton, 3802 ton füllerli stabilize, 9 km tabii malzemeli stabilize, 10.400 m2 kilitli parke taşı yol yapımı olarak yer verdiklerini yine Nisan ayında köydes ödenekleriyle bu çalışmaların destekleneceğini söyleyen Başkan Dursun, bugüne kadar yapılan çalışmalara ilave olarak 2021 yılında da yenilenmiş asfalt plenti ile çalışmalara çok daha hız kazandırılacağını söyledi.

HER GEÇEN YIL EĞİTİME AYIRDIĞIMIZ BÜTÇE KAT VE KAT ARTIYOR.

2021 YILI EĞİTİME AYRILAN ÖDENEK 9.396.852,00 TL

    Başkan Dursun, 2021 yılı bütçesi içerisinde yine en önemli kaynağın eğitim yatırımlarına ayrılacağını söyleyerek günümüz eğitim sisteminde okulların fiziki yapılarının son derece önemli olduğunu bu kapsamda il genelinde 20 okulumuzda modernize çalışmalarının programlarda yer alacağını belirtti.

    Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün eğitim hizmetleri için 6.577.796,00 TL olarak bütçesinin öngörüldüğünü, bu kapsamda ihtiyaç olan bazı ilkokul ve orta okullarımızın onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin planlanarak programa alınacağını, her bütçe döneminde olduğu gibi bu bütçe döneminde bir okul kazandırma sözlerinin arkasında durduklarını bu kapsamda 2019 yılında 2.500.000.00 TL ödenek ile programa aldığımız Ömer Tepesi Ortaokulu yapım işinin 2020 yılı bütçesiyle de 2 milyon TL ödenekle desteklediklerini, 2021 yılı bütçesinde ise 1.800.000,00 TL ödenek vererek projede yaşanan hukuki problemlerin aşılmasına müteakip ihale aşamasına geçilerek Ömer Tepesi Ortaokulu inşaatının da tamamlanacağını ifade etti.

Devamında il genelinde 21 temel eğitim okullarının kapsamlı bir şekilde onarımlarının yapılarak modernize çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti.

ÇOCUKLARIMIZI ÇOK DAHA MUTLU EDEN OKUL BAHÇELERİNDE UYGULADIĞIMIZ SENTETİK ÇİM SAHA DÜZENLEMESİNİ 5 OKULUMUZA DAHA KAZANDIRIYORUZ.

    İki yıldır uyguladığımız sentetik çim saha düzenlemesini okul bahçeleri uygun olan temel eğitim okullarımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2021 mali yılı çalışma programında Abdipaşa İlkokulu, Gürgenpınarı İlk/ Ortaokulu, Kozcağız Ortaokulu, Vali Tevfik Başakar Ortaokulu ve Amasra Çanakçılar Ortaokuluna sentetik çim saha düzenlemelerinin yapılacağını söyledi. Böylelikle her yıl okul bahçeleri uygun olan okullarımızda bu projenin uygulanmasına devam edileceğini açıkladı.

Başkan Dursun, 2003 yılından bugüne baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığınca 43 ün üzerinde okulun Bartın’a kazandırılmasına büyük katkısı olan başta TBMM Adalet Komisyon Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere Bakanlık Yetkililerine de teşekkürü bir borç bildiklerini söyledi.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE 710.000,00 TL ÖDENEK

   Diğer bir hizmet alanımız Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ilgilide 710.000,00 TL ayırdıklarını, bu kapsamda Amasra İlçesi Çanakçılar Sağlık Ocağı binası onarım işinin yer aldığını, 2020 yılı bütçesiyle Amasra Kaymakamlığının talebiyle kale içerisinden yukarıdaki mahalleye ulaşabilecek standartların dışında olan ambulans alımının gerçekleştirilerek 2021 bütçesiyle de ambulansın donanım ve donatımı için ödenek ayrıldığını, bunun sonucunda da Amasra İlçemizin kale içerisindeki mahalleye hizmet verecek olan tam donanımlı ambulansın Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.

    Ayrıca Başkan Dursun, İl özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan Büyükkızılkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar, Bozköy, Çakraz, Göçkün ve Kapısuyu plajlarında günümüz teknolojileri kullanılarak 4 adet jeet ski, 2 adet zodiak botlarla 8 sahilimizde 22 kişilik eğitimli kadro ile can kurtarma hizmetini vermeye çalıştıklarını ifade etti. Başkan özellikle Mugada sahilinde yapılan yeni düzenlemeler ile yaz döneminde bölgeye yoğun tatilci akımının yaşandığını, bunun yanında Büyükkızılkum, Hatipler ve Güzelcehisar plajlarının da büyük ilgi gördüğünü, bu plajlarda her geçen yıl artan yoğunluk sonucunda özellikle Karadeniz'in çeken akıntısının tehlikesini bilmeyen tatilcilerin yaşadıkları boğulma vakalarının bu hizmet öncesinde her yıl onlarca ölümlü vakalara ulaşırken 5 yıldır yürütülen çalışmalarla boğulma tehlikesi geçiren 1689 vatandaşımıza müdahale edilerek canlarının kurtarıldığını, 2016 yılında sadece 1 vakanın ölümle sonuçlanarak 2017-2020 yıllarında sıfır vakayla sezonu tamamladıklarını belirtti. Devamında bu başarıyı önemsediklerini belirterek 2021 yılında da bu alanda kullanılan teknolojik teçhizata bir adet deniz jeti alımı için ödenek ayırdıklarını söyleyerek bu alanı desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

ENGELLİ BİREYLERİMİZE AKÜLÜ ARAÇ ALIMI İLE ONLARA UMUT OLACAĞIZ .

Toplumumuzun içerisinde kendi engelinden dolayı sosyal hayata katılmayan ve bu konuda sıkıntı yaşayan kardeşlerimize bütçe imkanlarımız ölçüsünde 2021 yılı çalışma yatırım programında ilk defa bu kapsamda akülü araç alımı projesinin ödeneğini ayırarak projeyi hayata geçireceğiz.

ÇÖP TAŞIMA HİZMETLERİMİZİ İMKANLAR NİSBETİNDE KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ

    Devamında Başkan Dursun Çevre Hizmetleri ile ilgili de açıklamalarda bulunarak idaremizin görev ve sorumluluk alanında bulunan merkez ve ilçe köylerimizin evsel nitelikli katı atıklarının toplanması ve sağlıklı çevre bilincinin artırılması amacıyla köylerin çöp toplama hizmetlerini gerçekleştirdiklerini, bu konuda her geçen yıl çevre temizliğine daha da önem vererek her yıl araç ve konteyner sayılarını artırdıklarını, bu kapsamda 2020 yılında 102 konteyneri köylerimizin hizmetine sunarak toplamda 2640 a ulaştığını, 2021 yılı çalışma yatırım programında da konteyner alımına ödenek ayırdıklarını söyledi. Bununla birlikte çöp toplama araç sayısının toplamda 7’ye ulaştığını, 11 kişilik personelle bu hizmetin verildiğini, 2021 yılında da bu alanı güçlendirilerek verilen hizmeti çok daha profesyonel hala getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

SPORA VE SPORCUYA OLAN YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK 2021 YILINDA YANAZ GÜREŞ ALANIMIZ TAMAMLANARAK HİZMETE SUNULACAK

    Spor yatırımları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Dursun; Geçmiş yıllarda Amasra Stadyumu Tribün Yapımı işinin gerçekleştirilerek 600 kişilik modern tribünlerin sporseverlerin hizmetine sunulduğunu söyledi. 2020 yılı bütçesiyle de amatör spor ve sporcuların desteklenmesine devam ettiklerini ifade eden Başkan, bu kapsamda 2021 yılı bütçesinde de amatör spor kulüplerine ve ilimizi Bal Liginde temsil edecek takımlarımıza her yıl olduğu gibi bu yılda ayni yardımların 80.000,00 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

    Ayrıca ata sporumuz Karagucak Güreş Turnuvalarının çok daha modern bir alanda yapılabilmesi için özellikle güreş sporuna aşırı ilgi gösteren Geriş, Gerişkatırcı, Yanaz ve civar köylerimizin müştereken kullanabilecekleri 3000 metre karelik bir alanda Yanaz köyü sınırları içerisinde modern bir güreş alanını Bartın’a kazandıracaklarını söyleyerek projenin tamamlanmasıyla birlikte yine bu alanda Bartın’da bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarını açıkladı. Bu kapsamda il genel meclisi kararıyla 2020 yılında çalışma yatırım programına alınarak inşaatına başlanan güreş alanının 2021 yılı bütçesiyle 400.000,00 TL ödenek ile desteklendiğini böylelikle Batı Karadeniz Bölgesinde bir ilk olan güreş alanının bitirilerek hizmete sunulacağını ifade etti.

ÇOCUK PARKLARIYLA YOLCU BEKLEME DURAKLARI KÖYLERDEKİ MODERNİZEYİ ARTIRDI.

    2009 yılında başlatılan ‘Tüm Çocuklar Mutlu Olsun' projesiyle 11 yıldır aralıksız yürütülen çalışmalarla toplam 271 köye kurulan çocuk parklarıyla birçok çocuğu mutlu ettiklerini söyleyen Dursun, hedeflerinin 264 köye ulaşarak tüm çocukların mutlu olmalarını istediklerini söyledi. Aynı kapsamda 635 noktaya yolcu bekleme duraklarının kurulduğunu, bütçe imkanları doğrultusunda 2021 yılında da 25 adet çocuk parkı ile 25 adet yolcu bekleme durağının kurularak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini açıkladı.

TARIMSAL DESTEKLEMELER 2021 YILINDA DA DEVAM EDECEK. BU KAPSAMDA 2021 YILINDA İLK DEFA MANDACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ DAMIZLIK MANDA ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

    Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 382.600,00 TL ödeneği olduğunu belirten Dursun Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz için ayrılan ödenek ile yem bitkileri, meyveciliği geliştirme, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve İdaremiz bünyesindeki toprak tahlil laboratuvarında toprak analiz işlemleri ile tarımsal alanda desteklerin devam edeceğini söyledi.

Meyvecilik ile hayvancılıkla iştigal eden çitçilerimizin her iki alanda da desteklenmesine devam edeceklerini, yapılacak destekler ile ilimizdeki meyve üretimi ile hayvancılığın teşvik edileceğini söyledi.

    Yine Tarım İl Müdürlüğümüz ve Manda Birliğinin talebiyle çalışma yatırım programına aldığımız damızlık manda alımı ile uzun yıllar aynı damızlığın kullanılmasından kaynaklanan verim düşüklüğünü azaltmak amacıyla mandacılığı geliştirmek için projeyi desteklediklerini söyleyen Başkan, hayvancılığı geliştirecek adımları bütçe imkanları ölçüsünde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

    Bunun yanında köy meydanı ve mezarlık düzenleme projelerinin de desteklendiğini, aynı kapsamda yerli ve yabancı turistlerin yıl içerisinde ziyaret etmiş oldukları Ulukaya Şelalesi çevresinde de düzenleme işinin programda yer aldığını belirtti.

    Yine tarımsal hizmetler müdürlüğümüz bünyesinde bulunan toprak tahlil laboratuvarının Bartın çiftçilerinin en düşük maliyetlerle topraklarını analiz ettirebilecekleri şekilde çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

2021 İMAR UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELERE YER VERİLECEK.

     Başkan Dursun, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzün 2021 yılında 690.000,00 TL olarak belirlenen ödeneği ile il genelinde yapacakları uygulamalı imar planları ve 18 uygulamalarının Bartın’ın sorunlu alanlarındaki imarının çözümüne katkı sağlayacaklarını belirterek gelişme alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak alt ölçekli planlarla da Bartın’ın doğru yönde gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Bu çerçevede geçmiş yıllarda sahil kesimindeki başarılı çalışmalara imza attıklarını da açıklayan Dursun, 2020 yılında yine aynı çalışmaların kapsamını genişleterek gelişme sürecinin devam ettiğini, bu kapsamda 25 binlik planda üniversitemizin bulunduğu Kutlubeyyazıcılar Köyü civarındaki il özel idaremizin sorumluluk alanında bulunan Çeştepe ve Esenyurt köylerimizin uygulama imar planlarının tamamlanarak bu bölgede üst ölçekli planla belirlenmiş olan konut sanayi ve ticaret alanlarının korunduğunu, 2021 yılında plana dayalı 18. Madde uygulamasının da hayata geçirileceğini belirtti. Yürütülecek plan çalışmalarıyla ilimizin gelişim sürecini büyük ölçüde etkileyecek olan Filyos projesine hızlı entegre olması gereken başta turizme uygun deniz sahillerimiz ile üniversite etrafındaki gelişme alanını hızlı ve doğru planlayarak Bartın’ı geleceğe taşıyacak planları gerçekleştireceklerini ifade etti.

    Bu kapsamda yürütülen imar planı çalışmalarıyla geçmişte başarıyla uyguladıkları çalışmaları da dile getiren Başkan Dursun, imar konusundaki çalışmaların geniş bir alanda sürdürdüklerini bu kapsamda Arıt revize imar planlarının onaylandığını, sahil köylerimizden Mugada içerisindeki 33 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının tamamlandığını yine aynı alan içerisinde 18 uygulamalarının da yapılarak tüm parsel sahiplerine yeni tapuların verildiğini söyledi. Bölgede yapılan imar planına dayalı olarak 18. madde uygulaması ile birlikte sosyal alanları ve diğer tüm donatılarıyla birlikte plana dayalı gelişecek ve büyüyecek olan Mugada’yı gelecek nesillere gönül rahatlığı ile bırakacaklarını ifade etti. Ayrıca Büyükkızılkum Köyünde planı yapılmayan 15 hektarlık alanda gerçekleştirilen nazım ve uygulama imar planlarının onaylandığını, sahillerin kıyı kenar çizgisine bağlı olarak planlı gelişmesinin önünün açıldığını bu bölgede de 18. Madde uygulamalarının tamamlandığını ve tapu tescil işlemlerinin biterek mülk sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

    Yine 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla Güzelcehisar plajı koruma amaçlı imar planının onaylandığını, koruma amaçlı plana bağlı olarak yürütülen Güzelcehisar’da Lav Sütunlarına deniz üzerinden ziyaretçilerin ulaşımını sağlayacak yürüyüş yolu ve seyir terası ile diğer düzenlemelerin 2018 yılı ek çalışma ve yatırım programına alındığını ve 1 ve 2. Etaplarının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda altyapı peyzaj çalışmalarının da süratle devam ettiğini söyledi. 2021 yılında da yürüyüş yolu ve seyir terasının bakım onarımlarının programa alınarak görsel olarak göze hitap eden peyzaj çalışmalarıyla yürüyüş yolu ve seyir terasının çok daha güzel hale getirileceğini söyledi. Ayrıca Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının %70 oranında vereceği hibe katkısı ile Güzelcehisar’ da yapılan çalışmalara ilave olarak Hisar Mahallesindeki 65 adet evin dış cephelerini giydirileceğini söyledi. Bartın mimarisini öne çıkaracak bu çalışmayla bölge halkını ev pansiyonculuğuna teşvik ederek bu bölgedeki turizm hareketliliğini yılın her gününe yaymayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca köyde kullanılmayan okul binasının onarılarak gastronomi merkezi olarak düzenleneceğini, böylelikle gerek köy halkı gerekse de bölgeye gelecek olan ziyaretçilerin yöremize özgü lezzetlerin tadına varacaklarını açıkladı.

    Devamında yine Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının %70 oranında vereceği hibe katkısı ile İl Kültür Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İdaremizin eş finansman ortağı olduğu İpek yolunda bir çıkış Amastris ve Kromna Rotası projesi ile İlimizin turizm çeşitliliği ve rekabet gücünün arttırılması için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda Kromna Rotası, Küre Dağları Milli Parkı nın Karadeniz e bakan tampon bölgesindeki köy yerleşimlerini kıyıdaki Kurucaşile ye bağlayan, kıyı kesiminde ise Kurucaşile den Amasra ya uzanan seyirlik bir rota olduğunu söyleyen Başkan DURSUN, Çamaltı, İnpiri, Çakraz, Akkonak, Göçkün, Hisarköyü, Kurucaşile, Kapısuyu, İlyasgeçidi, Kaleköy, İncivez, Gölderesi, Kavaklı Köyü, Gergece Şelalaesi, Gürcüoluk Mağarası, tekne yapım atölyelerinin rota odaklarından olduğunu ifade ederek bu rota üzerinde daha birçok aktivitelerin yapılabileceğini de söyleyen Dursun devamında bölgenin sürdürülebilir kalkınması için her iki projenin eş finasman ortağı olduklarını, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının hibe desteği ve özel idaremizin finans ortaklığı ile hayata geçirilecek olan projelerin İlimize kazandırılmasında katkısı olan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e de teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyoruz dedi

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE KÖYLERİMİZE SAĞLIKLI VE ÇOK DAHA EKONOMİK SU TEMİN EDİYORUZ

    Başkan Dursun, görev ve sorumluluk alanımızda bulunan köylerde içme suyu tesislerinin daha verimli, ekonomik ve sağlıklı yürütülebilmesi için İl Genel Meclisimizin çıkardığı ve Sayıştay tarafından da uygun bulunan İçme Suları İşletme Yönetmeliğimizin 2019 yılında uygulamaya konularak profesyonel bir işletme anlayışıyla yeni kurulan müdürlük ile bu gün için 11 köye ve 2400 aboneye içme suyu işletmeciliği hizmeti verdiğini, 2021 yılında işletme sıkıntısı yaşayan köylerimizden işletme hakkını devretmek isteyen köylerinde bu kapsamda alt yapılarını hazırlayarak devralacaklarını açıkladı.

    Son dönemde özel idaremiz ve köylere hizmet götürme birliklerimizce büyük gurup sularının hayata geçirildiğini, fakat geldiğimiz süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin haklı olarak muhtarlıklarımız eliyle işletilmesinde zorlukların ve devamında sorunların yaşandığını, halen bir çok köyümüzde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekelerin var olduğunu, o nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylerimize kazandırmış olduğumuz bu tesislerin vatandaşlarımızın sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde su kullanılmasını sağlayacaklarını, o nedenle Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğümüzün 2021 yılı ödeneğinin 820.000,00 TL olarak belirlendiğini söyledi.

    Ayrıca 20 gün boyunca il genel meclisinde görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlanan 65.000.000.00 TL bütçenin İdaremize ve ilimize hayırlı olmasını diyoruz diyen Dursun, Kasım ayı toplantılarına katılarak meclis çalışmalarına katkı sağlayan il genel meclis üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin’e ve birim müdürlerine katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyor, programların uygulanmasında alanda görev alacak tüm çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz dedi.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Fenerbahçe919
 • 4Fatih Karagümrük1018
 • 5Beşiktaş917
 • 6Konyaspor1017
 • 7Galatasaray917
 • 8Alanyaspor917
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Kayserispor1011
 • 15Sivasspor910
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA