Advert
Yerel Yönetimler
Giriş Tarihi : 05-04-2020 22:28   Güncelleme : 21-04-2020 03:20

İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplantısı Yapıldı

Ayhan Özçelik, Bekir Karabacak ve Atnen Aydoğan Encümene seçildi.

İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplantısı Yapıldı

İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri, olağanüstü toplantıda ayrıca Encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de yapıldı.

    Bartın İl Genel Meclisi Nisan ayı Olağanüstü toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında özel idare meclis toplantı salonunda meclis üyelerinin eksiksiz olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

    Olağanüstü toplantı öncesinde yaptığı konuşmasında ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsten dolayı hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunan Dursun, yine bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiş olanlara da Allah’tan rahmet dilediklerini söyledi. Ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle tüm insanlığın olağanüstü durumdan geçtiğini, bu zor günlerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, Sağlık Bakanlığımızın açıkladıkları tedbir kararlarına uyarak millet olarak yaşadığımız bu zor günleri atlayacağımıza yürekten inanıyoruz dedi.


    Ardından 7.dönem meclisimizin göreve gelişinin 1. yılını geride bıraktığını, başarılarla geçen 12 aylık süreyle ilgili de değerlendirmeler de bulunarak şunları ifade etti: Herşeyden önce 12 aylık zaman dilimi içerisinde Bartın’ımızın büyümesi ve gelişmesi adına meclis çalışmalarımıza büyük bir gayretle katkı sağlayan tüm meclis üyelerimize şahsım ve başkanlık divanımız adına yürekten teşekkür etmek istiyorum dedi. Meclisin yoğun çalışması nedeniyle 12 aylık sürenin de çok hızlı geçtiğini ifade eden Dursun, bulunmuş oldukları bu onurlu görevlerin süreli olduğunu akıldan çıkarmadan 7. Dönem çalışmalarıyla ‘Kubbede hoş bir seda bırakmak’ istediklerini ifade etti.
    Devamında olağanüstü toplantıyla ilgili de açıklamasında şunlara yer verdi. Nisan ayı meclis toplantılarının normal şartlarda 01/04/2020 tarihinde yapılmak üzere planladıklarını ancak ülkemizi ve tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve bu virüsün ülkemizin her bölgesini etkisi altına almış olması sebebi ile ülkemiz genelinde alınmış olan tedbirlere ilave tedbir olarak ‘İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Covit 19’ la Mücadele Kapsamında İl Valiliklerine gönderilen genelge ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri Meclis'leri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi uygun olacaktır.

    Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksatılmaması/devamı için Meclis'in toplanmasının zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir.’ hükmünün yer aldığını söyledi. Genelge gereği 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12’nci maddesinde ‘İl genel meclisinin her ayın ilk haftasında Meclis tarafından daha önceden belirlenen tarihte mutat toplantı yerinde toplanır.’ hükmünü geçersiz kıldığını, o nedenle Nisan ayı olağan toplantılarının yapılamadığını söyleyen Başkan buna mukabil İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği her yıl Nisan ayı toplantı döneminde encümen üyelikleri seçimleri ile yine aynı yönetmeliğin 20. maddesi gereği ihtisas komisyonlarının seçimlerinin yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

    Ayrıca bunun yanında idarenin işlerinin aksatılmaması için karar verilmesi elzem olan dosyalarında bulunduğunu ifade eden Dursun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesinde ‘İl Genel Meclis Başkanı acil durumlarda ve lüzum görmesi halinde İl Genel Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.’ hükmü gereği mevcut konuların görüşülerek karara bağlanabilmesi için mevcut genelge gereği Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'in Olur’u ile Meclisi Olağanüstü toplantıya çağırdığını, bugün yapılacak olağanüstü toplantıda 8 gündemin görüşüleceğini, bu gündemlerin içerisinde en önemli maddeler arasında encümen ve ihtisas komisyonları seçimlerinin yenilenecek olmasının yanında yine karar aşamasında olan dosyaların görüşülerek karara bağlanacağını açıkladı.
    Başkan Dursun gündemler ile ilgili de açıklamasında gündemin 2. maddesinde yer alan Mülga Köy Hizmetleri eski binasının bir önceki meclis toplantı döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne eğitim amaçlı kullanılmak üzere 5 yıllığına tahsisini gerçekleştirdiklerini, mevcut binada daha önceki dönemde Cumhuriyet Lisesinin uzunca bir süre eğitim faaliyetini sürdürdüğünü, o dönemde mevcut bölgenin imar planının eğitim alanı olarak planlarda yer aldığını, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebiyle de şimdi mevcut binamızın onarımının yapılarak Bilim ve Sanat Merkezi, AR-GE Merkezi ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere meclisçe 2020 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınarak eğitime kazandırılacağını söyledi.
    Ardından gündemin 3. Maddesi ile ilgili il özel idaremizin iş makinelerinin kiralama ücret tarifelerinin belirlenmesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Gündemin 4’üncü maddesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bünyesinde hizmet alan 18-45 yaş arası engelli bireyler ve ailelerinin sosyalleşerek üretime katkı sağlaması amacıyla oluşturduğu ‘Bende Öğrenebilirim Üretime Katılabilirim’ Projesinin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandığını, uygulanacak projenin Mülkiyeti idaremize ait gündüzlü bakım evinin rehabilitasyon ve aile danışma merkezi olacak şekilde eksik olan tadilatların tamamlanacağını, toplam proje maliyetinin 1.081.173,28 TL olduğunu İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimizin de dezavantajlı gurupların topluma kazandırılmasını önemsediklerini, o nedenle hayata geçirilecek olan projenin %10 oranında 108.117,33 TL eş finansman ortağı olacaklarını ve bu sebeple 2020 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınacağını açıkladı.
    Gündemin 5. Maddesinde ise eğitim çağındaki gençlerimizin ve okullarımızın güvenliğinin sağlanabilmesi için Ertuğrul Gazi, Hendekyanı ve Fatih Ortaokullarına güvenlik kamerası takılmasının ek çalışma ve yatırım programına alınacağını, gündemin 6’ncı maddesinde idaremizin köy muhtarlarımız için bastırmış olduğu köy salma makbuzlarının ücret tarifesinin belirleneceğini, gündemin 7. maddesinde 2020 Mali Yılı Ek Ödenek verilmesi ile ilgili dosyada Yol Ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğümüzün yol çalışmalarında kullanılmak üzere 530.493,00 TL ödeneğin verilmesinin görüşüleceğini söyledi.
    Devamında Başkan Dursun gündemin 8. Maddesinde yer alan encümen seçimleriyle ilgi açıklamasında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği meclisin kendi üyeleri arasından her yıl Nisan ayında 1 yıl süreyle encümen üyeliği görevini yürütecek 3 üyeyi gizli oyla kanun gereği seçmesi gerektiğini, bugünkü birleşimde bu seçimin gerçekleştirileceğini yine gündemin 9’uncu maddesinde yer alan ihtisas komisyonlarının bir yılını doldurmuş olması nedeniyle 9 adet ihtisas komisyonlarının yine il özel idare kanununun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddelerinde belirtilen usul ve esaslarla ilgili meclisi bilgilendiren Başkan ihtisas komisyonlarının da yasa gereği seçimle oluşturulması gerektiğini belirterek bu kapsamda Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti: ‘ Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

    Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunludur.

    Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.
    Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.
İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.
    İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.
Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.
    Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.
Gerek görüldüğünde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona da havale edilebilir.’ Hükümlerinin mevzuatta yer aldığını açıklayarak yapmış olduğu bilgilendirmenin ardından gündemlerin görüşülmesine geçildi.
    Gündemin 2-3-4-5 ve 6’ncı maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilirken gündemin 7. Maddesindeki Ek Bütçenin Verilmesi ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildiğini, gündemin 8. Maddesindeki İl Daimi Encümen seçimlerinde Ak Parti Gurubunun aday gösterdiği Ayhan Özçelik, Bekir Karabacak ile Atnen Aydoğan’ın meclisin tamamının oylarını alarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere il daimi encümenliği görevine seçildiklerini, gündemin 9 ‘uncu maddesinde yer alan 9 adet ihtisas komisyonlarına yapılacak üye seçimlerinin de siyasi parti guruplarının aday göstermiş oldukları üyelerin yapılan işarı oylarla belirlendiğini söyledi. Buna göre oluşan yeni ihtisas komisyon listesinin,

1-EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZM. KOMİSYONU:

1. UĞUR YILMAZ
2. KENAN DURSUN
3. BEKİR KARABACAK
4. AYHAN ÖZÇELİK
5. NURDANUR KARAKURT

2- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

1. KENAN DURSUN
2. UĞUR YILMAZ
3. GÖKER GİRAY GÜLSOY
4. KADİR SARAÇ
5. ABDULLAH KALELİ
6. BAHATTİN KAZGUÇ
7. ORHAN ÖLÇEK

3- İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU:

1. ATNEN AYDOĞAN
2. KENAN DURSUN
3. ALİ EYÜPUSTAOĞLU
4. KADİR SARAÇ
5. ABDULLAH KALELİ
6. BAHATTİN KAZGUÇ
7. ORHAN ÖLÇEK

4- ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU:

1. AYHAN ÖZÇELİK
2. GÖKER GİRAY GÜLSOY
3. KENAN DURSUN
4. BEKİR KARABACAK
5. NURDANUR KARAKURT

5- TARIM KOMİSYONU

1. GÖKER GİRAY GÜLSOY
2. UĞUR YILMAZ
3. KADİR SARAÇ
4. ATNEN AYDOĞAN
5. ABDULLAH KALELİ

6- İÇİŞLERİ KOMİSYONU:

1. KADİR SARAÇ
2. AYHAN ÖZÇELİK
3. ATNEN AYDOĞAN
4. KENAN DURSUN
5. BAHATTİN KAZGUÇ

7- ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU:

1. KENAN DURSUN
2. BEKİR KARABACAK
3. ALİ EYÜPUSTAOĞLU
4. UĞUR YILMAZ
5. ABDULLAH KALELİ

8-SANAYİ TİCARET VE TURİZM KOMİSYONU:

1. BEKİR KARABACAK
2. KENAN DURSUN
3. ATNEN AYDOĞAN
4. ALİ EYÜPUSTAOĞLU
5. NURDANUR KARAKURT

9-İNSAN KAYNAKLARI VE ARGE KOMİSYONU:

1. ALİ EYÜPUSTAOĞLU
2. KENAN DURSUN
3. AYHAN ÖZÇELİK
4. GÖKER GİRAY GÜLSOY
5. NURDANUR KARAKURT 'dan oluşturulduğunu açıkladı.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Fatih Karagümrük37
 • 2Hatayspor37
 • 3Galatasaray26
 • 4Alanyaspor26
 • 5BB Erzurumspor36
 • 6Göztepe35
 • 7Beşiktaş24
 • 8Antalyaspor24
 • 9Fenerbahçe24
 • 10Trabzonspor34
 • 11Kasımpaşa33
 • 12Sivasspor23
 • 13Kayserispor33
 • 14Gaziantep FK32
 • 15Konyaspor11
 • 16Gençlerbirliği21
 • 17Denizlispor21
 • 18Yeni Malatyaspor31
 • 19MKE Ankaragücü10
 • 20Çaykur Rizespor20
 • 21Başakşehir FK30
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA