Advert
Sivil Toplum
Giriş Tarihi : 16-09-2019 22:31   Güncelleme : 25-09-2019 13:33

Bartın’da okullar açıldı, sorunlar bitmedi

Bartın Eğitim-Sen Basın Açıklaması.

Bartın’da okullar açıldı, sorunlar bitmedi

Türkiye genelinde okullar sorunlar yumağıyla açılırken, İlimiz Bartın dada Eğitim Öğretimin sorunlar ile başladığına şahit oluyoruz.

    1.Okulların açılışına her zamanki gibi hazırlıksız ve zamansız yakalanan Bartın il Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı sistem kapsamında Ulugeçit, Gözpınarı ve Kozcağız bölgelerindeki okullarda yüklenici firmanın araç sahiplerine gecen yıldan itibaren paralarını ödemediği için okulların açıldığı ilk hafta sevişler öğrencileri taşımamış ve öğrenciler eğitim hakkından yoksun bırakılmıştır. Bu sorunu çözmek ile yükümlü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bartın Valiliği sorunu çözmek de yetersiz kalmıştır. Taşıma sorununu bir an önce çözülmesini talep ediyoruz.

    2.Tüm itirazlarımıza rağmen Şehir merkezinin dışına çıkarılan,  Bartın Endüstri Meslek Lisesi parçalanarak ikiye bölünmüş, Yeni binasına hazırlık yapılmadan taşınmıştır. Yeni okul binasında, en önemlisi servis araçlarının öğrencileri indireceği alan belirlenmediğinden oluşabilecek kazaların öngörüsü yapılamamıştır. Aynı zamanda öğrencilerimiz için can güvenliği tehdidi oluşturmaktadır. Ayrıca okulun hazırlıksız ve plansız taşınması nedeniyle Eğitim Öğretim başlamasına rağmen laboratuvar, ve iş makinaları hazır hale gelmediğinden eğitim ve öğretim aksamaktadır. Yeni bina da 3 güne varan elektrik kesintileri yaşanmakta ve bölümlerin teknik altyapısının yetersizliği çözülmeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okulu yeni binaya taşımıştır. Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli makamların sorunun çözümüne yönelik sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bundan böyle Bartın Endüstri meslek lisesin yaşanabilecek sorunların takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

   3.Bartında bazı okullarımızda veli onayı olmadan sağlık müdürlüğü tarafından okullarda flor uygulamasına gidildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Velileri olayın dışına çıkaran ve onam belgesi almadan yapılan bu uygulamanın doğru ve demokratik olmadığını ve düzeltilmesini talep ediyoruz.

   4.Bartın da birçok okulun tadilat ihalelerinin geç yapılmasından dolayı ,Okullarda dersler devam ederken tadilat yapılması eğitim öğretimi kesintiye uğratmaktadır. Bu durum Bartın Milli Eğitim Bartın Valiliği tarafından çözülmesi gerekmektedir.

  5.Geçmiş yıllarda taşımalı öğrenciler verilen yemeğin bazı okullarda şartnameye uygun olmadığını ve et ve protein ürünlerinin gramajlarına uyulmadığını tespit etmiştik. Bu senede okullarda verilen yemeklerin rutin denetimlerinin yapılması ve yaşanabilecek usulsüzlüklerin tespit edilmesi Bartın Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

   6.Bartında engelli velilerimizin ve öğrencilerimizin okulla giriş ve çıkışını kolaylaştırıcı rampa ve asansörlerimizin olmadığı olsa bile yasak sağmacı mantığı ile hazırlandığı ve işlevsiz olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu durum aynı zamanda engellilerin eğitim hakkını engellemektedir. Bu durumun acilen düzeltilmesi yasalar gereği zorunluluktur. Gerekli makamları yasalara uymaları konusunda sorumlu davranmaya davet ederiz.

   7.Bilindiği üzere geçen yıllarda Bartın Öğretmenevi depreme dayanıksız olması ve yıkılması gerektiği raporuna binaen öğretmenlerin olmadığı işler olmayan bir alana taşınmıştır. Öğretmenlerde Bartın Öğretmenevinin yeni binasını kullanmamaktadır. Ayrıca Eski öğretmenevi binasının depreme dayanıksız raporu olmasına rağmen Bartın Belediyesi Halk Oyunları ekipleri binayı kullanmaktadırlar. Bu anlamda yapımında TÖB-DER li öğretmenlerin emeği olan eski öğretmenevi acaba uydurma bir gerekçe ile mi Bartın Belediyesine verildi. Devredilme gerekçesi uydurma olmasaydı binanın depreme dayanıklı hale getirilerek kullanılması gerekmez miydi ?. Bartın da görev yapan öğretmenler adına gerekli kurumlardan bu konuda sağlıklı bir açıklama bekliyoruz. Ayrıca Bartın Öğretmenevinin zarar ettiği, belli hizmetlere geçen sene zam yapıldığındaki görüşmelerimizde tarafımıza beyan edilmişti. Bu dönemde öğretmenevi zarar ediyor. İşçi çıkaracağız gibi duyumlar almaktayız. Bartın öğretmenevi ticari kuruluş değildir. Öğretmenlerin ortaklaşa kullandığı sosyal tesistir. Devletin gerekli makamları tarafından mali anlamda desteklenmesi gerekir. Ayrıca öğretmenevinde neden yemek ücretleri kurum ve okul müdürlerine  yüzde ellinin altında indirimli yemek yemeleri sağlanırken öğretmenler bu haktan neden yararlanamamaktadır. 8. Milli Eğitim Temel kanununa göre eğitim öğretim hizmetleri bizzat devlet eliyle yürütülür ibaresi olmasına rağmen Geçen öğretim yılında, Bartın da birçok okulda eğitim öğretim faaliyetleri kurs seminer değerler eğitimi gibi başlıklar altında dini vakıf ve cemaat dernekleri eliyle eğitim ehliyeti olmayan kişileri görevlendirerek,  laik eğitime aykırı (Kızları ve erkekleri ayrı oturmaları sağlanarak ) uygulamalar yapılmıştı. Bu eğitim öğretim yılında bu tip yasadışı uygulamaların yapılmaması ve gerekli makamlar tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Bartın Eğitim Sen olarak Ensar Vakfı ile MEB arasında imzalanan protokolü açılan dava sonucu iptal ettirmemize rağmen Geçen dönem Milli Eğitim Müdürlüğünün direktifleriyle Bartın Endüstri Meslek Lisesi Ensar Vakfına kapılarını açtı. Laik ve bilimsel eğitim ihlalleri konusunda Bartın Eğitim Sen olarak durumun takipçisi olacağımızı bildiririz. Kaldı ki Okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyacı eğitim ehliyeti olmayan kişiler tarafından değerler eğitimi adı altında bilimsel karşılığı olmayan hurafelerle beyinlerinin doldurulması değil, Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacak Psikolog, Rehber öğretmen, Hemşire, Doktor, Sosyal Hizmet Uzmanından oluşacak okul sağlık birimlerinin oluşturulması  ve Okul sağlık birimleri aracılığı ile okul sağlığı, Cinsel eğitim, istismar ve ihmal eğitimlerinin yapılması daha anlamlı olacaktır.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞINDA EĞİTİMİN DURUMU

   2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenci her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda sorun eşliğinde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Tüm öğretmenlere velilerimize ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyoruz.

   Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, eğitimde yaşanan ticarileşme ve dinselleşme uygulamaları, okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocukların dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik piyasacı müdahaleler, çocukların barınmak zorunda bırakıldıkları yurtlarda taciz ve istismara uğraması, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulamasının sürmesi, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu ve bunun gibi çok sayıda sorun eğitim sisteminin belli başlı sorunları olarak dikkat çekmektedir.

   Türkiye’de son bir yıl içinde belirginleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle halkın satın alım gücünün düşmesi nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci velilerinin yapacakları eğitim harcamaları belirgin bir şekilde artmıştır

   Herkese eşit ve parasız eğitim ilkesi ve kamusal eğitim anlayışı terk edilerek benimsenen piyasacı eğitim politikaları, eğitim hizmetinin bedelinin hizmetten yararlananlar tarafından ödenmesini, öğrenci ve velilerin ‘müşteri’ haline getirilmesini hedefleyerek toplumdaki sınıf farklılıklarını daha da belirgin hale getirmektedir. Aynı okul içinde sınıflar, aynı bölgede okullar, farklı bölgeler birbirleriyle rekabet eder hale getirilerek eğitim hizmetleri büyük ölçüde piyasa kurallarına teslim edilmiştir. Çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanması için hiçbir somut adım atılmazken, ‘çocuk işçiliği’ sorununun sürmesi, okullarda, cemaat yurtlarında ve kurslarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddetin artışı eğitim sisteminde yaşanan sorunlardan ayrı değildir.

ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU OKUL İHTİYAÇLARI CEP YAKIYOR

   Her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artan eğitim harcamaları, giderek bozulan gelir dağılımıyla birlikte öğrenci velilerinin bütçesini ciddi anlamda zorlar hale gelmiştir. Bir yılı aşkın süredir etkisini hissettiren ekonomik krizin de etkisiyle zorunlu okul ihtiyaçlarında son bir yıl içinde yüzde 15 ile yüzde 35 arasında artış meydana gelmiş, bu durum velilerin ekonomisini olumsuz etkilemeye başlamıştır

EĞİTİMDE ANGARYA ÇALIŞTIRMAYA İTİRAZ EDİYORUZ

   MEB tarafından çeşitli proje ve uygulamalar çerçevesinde resen yapılan görevlendirmeler, çeşitli konularda sürekli yapılan anketler, çeşitli kurs, proje ve protokol etkinliklerine bağlı çalışmalara zorunlu katılım, ev ziyaretleri, eğitim koçluğu, birden fazla nöbet tutmaya zorlama, öğrenci servis araçlarının kontrolü ve öğrencilere nezaret edilmesi vb. gibi doğrudan öğretmenlik mesleğinin icrası ile ilgili olmayan çok sayıda angarya iş öğretmenlerin sınıf içindeki asli görevlerini yapmalarını önemli ölçüde engellemektedir.

YARDIMCI HİZMETLİ VE MEMURLARIN SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

   Eğitim, öğretim ve bilim hizmet alanında görev yapan, memur ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımız eğitimin görünmez kahramanlarıdır. Onların emeği ve alın teri olmaksızın okullarımızın, eğitim kurumlarının nitelikli kamu hizmeti üretmesi mümkün değildir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Tartışmaları Kapalı Kapılar Ardında Yürütülüyor

   Öğretmenler arasında, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandıktan sonra en fazla merak edilen ve en yoğun tartışılan konu “Öğretmenlik Meslek Kanunu” olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Öğretmenlerin gerçek gündemi olmadığı halde bir anda karşılarına gelen meslek kanunu ile ilgili ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

   MEB bürokratları her defasında “yeniliklerin ve değişimin müttefiklere ihtiyaç duyduğu, kendilerinin müttefikinin de öğretmenler” olduğunu söylese de, gerçek durum bu şekilde değildir. Müttefikler arasında ilişkinin eşitlik temelinde tesis edilmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkıldığında, MEB ile öğretmenler arasında bulunan ilişkinin böyle olmadığını ifade etmek gerekmektedir. MEB merkezden kararları almakta, öğretmenlerden de bu kararlara destek olunması, uygulanması istenmektedir. Karar sürçlerine katılmayan öğretmenlerin, söz konusu kararların öznesi değil, nesnesi durumuna geldiklerini unutmamak gerekir. Sendikamızın yaptığı bir araştırmaya göre meslek kanunu konusunda öğretmenlerin büyük bölümü MEB’e güvenmemektedir.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMI VE ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER

   Öğretmen atamalarında toplumun hemen her kesimi tarafından ‘siyasi torpil’ ve ‘kayırmacılık’ olarak algılanan mülakat sınavı tartışılmaya devam etmektedir. MEB, 15 Temmuz darbe girişimini bahane edip, öğretmen atamalarında mülakat kriteri getirerek, bu alanda siyasi torpil ve kayırmacılığı ön plana çıkarmıştır.

EĞİTİM SİSTEMİNDE DİYANET-DİNİ VAKIF VE DERNEKLERİN KUŞATMASI SÜRMEKTEDİR 

   MEB uzun süredir eğitimin dinselleştirilmesi hedefiyle Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli dini vakıf ve derneklerle ortak protokoller imzalanmakta, yerellerde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin katılımıyla çeşitli adlar altında toplantılar yapılmaktadır. Bugüne kadar MEB ile dini vakıf ve dernekler arasında imzalanan protokoller aracılığıyla çok sayıda okul, dini vakıf ve derneklerin temel faaliyet alanları haline gelmiş ya da getirilmiştir.

  MEB’in asli görevleri, tıpkı bir hizmetin taşerona devredilmesi gibi, aksi yöndeki yargı kararlarına rağmen, çeşitli cemaatlere bağlı vakıf ve derneklere devredilmektedir. Bu tür ‘işbirliği protokolleri’ ile eğitim alanında ve tüm kamu kurumları üzerinde çeşitli dini vakıf ve cemaatlerin vesayet oluşturduğu, bu durumun da devredilemez bir kamusal bir hizmet olan eğitimin doğasına aykırıdır.

   Danıştay 8. Dairesi, Eğitim Sen’in başvurusu üzerine bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak MEB ile Ensar vakfı arasında 2017 yılında imzalanan protokolün kanuna aykırı olduğunu açık bir şekilde karara bağlamıştır. Yargı kararı açık olmasına rağmen çok sayıda dini vakıf ve derneğin MEB ile işbirliği sürmektedir.

   MEB’in son yıllarda kendi sorumluluğunda olması gereken eğitim alanını, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli dini vakıf ve derneklere açması son derece tehlikelidir. Devlet eğitimi ve toplumsal yaşamı örgütlerken bunu dini kurumlara, dini kurallara, söylemlere ya da referanslara göre yapmamalı, özellikle eğitim sistemini dini kurallara göre değil, evrensel ve bilimsel gerçeklere, toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlemelidir.

   MEB’in görevi çocuk ve gençleri insanlığın ortak evrensel değerleri doğrultusunda yetiştirmek, temel insan hakları ve çocukların üstün yararını gözetecek, çocuk ve gençlerin kendini gerçekleştirebilmesi için mevcut bilgi birikimine ulaşmasına ve eleştirel düşünce becerisini kazanabilmesine olanak sağlayacak somut adımlar atmak olmalıdır. Dini vakıf ve derneklerin okullarda örgütlenmesine hizmet edecek her faaliyet yasa dışıdır ve kesinlikle kabul edilemez.

   MEB kimi zaman çeşitli protokoller, kimiz zaman da fiili olarak okul kapılarını dini vakıf ve derneklere açmaktan derhal vazgeçmelidir. MEB ile dini vakıf ve dernekler arasında imzalanan tüm protokoller iptal edilmelidir. Hangi gerekçeyle olursa olsun eğitim alanının dini vakıf ve derneklerin temel faaliyet alanı haline getirilmesi uygulamalarına derhal son verilmeli, eğitimin yok olma noktasına getirilen laik, bilimsel ve kamusal niteliği güçlendirilmelidir.

   2019-2020 Eğitim –Öğretim yılının Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarı getirmesi dileğiyle saygılarımızı ve sevgilerimiz sunarız.

Sedat BORA

Bartın Eğitim Sen Başkanı

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA